messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายบุญหนัก ทำนุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 084-4715701
นายดวน ภูมิภักดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 082-2176650
นายบัวกรรณ์ วรรณริโก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 093-7549949
นางสมจิตร บุญแน่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 082-2501527

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์