องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 2/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในระดับท้องถิ่น "สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี" poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในระดับท้องถิ่น (ภาวะโลกเดือด) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในระดับท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ ประจำเดือน กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo ประชาสัมพันธ์คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 7/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
find_in_page ประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคติดต่อเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฏาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
1 - 20 (ทั้งหมด 220 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์