messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประชาสัมพันธ์แผนการออกพื้นที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 6/2567
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ เปิดรับสมัครเด็กอายุ ครบ 2ปี,3ปี บริบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 5/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
find_in_page ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 4/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโนนสมบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 3/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคเชื้อไวรัสซิกา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประชาสัมพันธ์แนวทางการควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประชาสัมพันธ์สือความรู้เกี่ยวกับโรคเชื้อไวรัสซิกาและการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 2/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 462
ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
1 - 20 (ทั้งหมด 235 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์