messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันจ่าเอก ตรีพงศ์ เสาร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 085-6899554
นางวราภรณ์ สารพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 090-2657778
นางสุจินดา เหมลา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายครรชิต บูระพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางวราภรณ์ สารพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุทธิชา สุทธัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์