องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สตง. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์