องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์