ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เขียนคำร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขียนคำร้องเรียน ../add_file/เขียนคำร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.google.com/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.google.com/ ../add_file/https://www.google.com/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล ../add_file/รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : คำขวัญของตำบลโนนสมบูรณ์ “พื้นที่ลุ่มดอนดินดี มีวารีหลายสาย จะก้าวไกลด้วยยางพารา ลือชาวัดหลวงปู่มั่น” สภาพทั่วไป ที่ตั้งและขนาด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 14 องค์การบริหารส่วนตำบลและ 4 เทศบาลตำบล 1 เทศบาลเมืองของอำเภอเดชอุดม ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ตั้งอยู่ที่บ้านโนนงามหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล(แห่งใหม่) ที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 54 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,746 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมประมาณ 16 กิโลเมตรและศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีทางทิศใต้ ประมาณ 61 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 710 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 726 กิโลเมตร เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 54 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,746 ไร่ แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านนาอุดม จำนวน 3,679 ไร่ หมู่ที่ 2 บ้านนาแก จำนวน 3,239 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา จำนวน 4,462 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านทันเวลาสามัคคี จำนวน 3,125 ไร่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ จำนวน 3,546 ไร่ หมู่ที่ 6 บ้านขนวน จำนวน 4,480 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้านสวนสวรรค์ จำนวน 3,016 ไร่ หมู่ที่ 8 บ้านกอกกลาง จำนวน 4,127 ไร่ หมู่ที่ 9 บ้านโนนงาม จำนวน 4,072 ไร่ อาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เป็นที่ราบสูงและอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หมายเหตุ 1 บ้านนาอุดม นายดวน ภูมิภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านนาแก นายจันทร มิพล ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านใหม่พัฒนา นายโสภณ คำมุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านทันเวลาสามัคคี นายอุทิศ แสงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านโนนสมบูรณ์ นายมงคล ชัยรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านขนวน นายรุ่ง ทินมาตร ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านสวนสวรรค์ นายหนูสิน หวังยศ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านกอกกลาง นายบุญยู้ หัตถวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านโนนงาม นายทองลา ทาราศรี กำนันตำบลโนนสมบูรณ์ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นลักษณะร้อนแห้งแล้ง โดยแบ่งฤดูออก 3 ฤดู ดังนี้ - ฤดูฝน ในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม - ฤดูหนาว ในช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ - ฤดูร้อน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำขวัญของตำบลโนนสมบูรณ์ “พื้นที่ลุ่มดอนดินดี มีวารีหลายสาย จะก้าวไกลด้วยยางพารา ลือชาวัดหลวงปู่มั่น” สภาพทั่วไป ที่ตั้งและขนาด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 14 องค์การบริหารส่วนตำบลและ 4 เทศบาลตำบล 1 เทศบาลเมืองของอำเภอเดชอุดม ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ตั้งอยู่ที่บ้านโนนงามหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล(แห่งใหม่) ที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 54 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,746 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมประมาณ 16 กิโลเมตรและศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีทางทิศใต้ ประมาณ 61 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 710 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 726 กิโลเมตร เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 54 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,746 ไร่ แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านนาอุดม จำนวน 3,679 ไร่ หมู่ที่ 2 บ้านนาแก จำนวน 3,239 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา จำนวน 4,462 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านทันเวลาสามัคคี จำนวน 3,125 ไร่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ จำนวน 3,546 ไร่ หมู่ที่ 6 บ้านขนวน จำนวน 4,480 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้านสวนสวรรค์ จำนวน 3,016 ไร่ หมู่ที่ 8 บ้านกอกกลาง จำนวน 4,127 ไร่ หมู่ที่ 9 บ้านโนนงาม จำนวน 4,072 ไร่ อาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เป็นที่ราบสูงและอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หมายเหตุ 1 บ้านนาอุดม นายดวน ภูมิภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านนาแก นายจันทร มิพล ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านใหม่พัฒนา นายโสภณ คำมุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านทันเวลาสามัคคี นายอุทิศ แสงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านโนนสมบูรณ์ นายมงคล ชัยรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านขนวน นายรุ่ง ทินมาตร ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านสวนสวรรค์ นายหนูสิน หวังยศ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านกอกกลาง นายบุญยู้ หัตถวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านโนนงาม นายทองลา ทาราศรี กำนันตำบลโนนสมบูรณ์ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นลักษณะร้อนแห้งแล้ง โดยแบ่งฤดูออก 3 ฤดู ดังนี้ - ฤดูฝน ในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม - ฤดูหนาว ในช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ - ฤดูร้อน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ../add_file/ คำขวัญของตำบลโนนสมบูรณ์ “พื้นที่ลุ่มดอนดินดี มีวารีหลายสาย จะก้าวไกลด้วยยางพารา ลือชาวัดหลวงปู่มั่น” สภาพทั่วไป ที่ตั้งและขนาด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 14 องค์การบริหารส่วนตำบลและ 4 เทศบาลตำบล 1 เทศบาลเมืองของอำเภอเดชอุดม ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ตั้งอยู่ที่บ้านโนนงามหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล(แห่งใหม่) ที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 54 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,746 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมประมาณ 16 กิโลเมตรและศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีทางทิศใต้ ประมาณ 61 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 710 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 726 กิโลเมตร เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 54 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,746 ไร่ แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านนาอุดม จำนวน 3,679 ไร่ หมู่ที่ 2 บ้านนาแก จำนวน 3,239 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา จำนวน 4,462 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านทันเวลาสามัคคี จำนวน 3,125 ไร่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ จำนวน 3,546 ไร่ หมู่ที่ 6 บ้านขนวน จำนวน 4,480 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้านสวนสวรรค์ จำนวน 3,016 ไร่ หมู่ที่ 8 บ้านกอกกลาง จำนวน 4,127 ไร่ หมู่ที่ 9 บ้านโนนงาม จำนวน 4,072 ไร่ อาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เป็นที่ราบสูงและอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หมายเหตุ 1 บ้านนาอุดม นายดวน ภูมิภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านนาแก นายจันทร มิพล ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านใหม่พัฒนา นายโสภณ คำมุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านทันเวลาสามัคคี นายอุทิศ แสงทอง ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านโนนสมบูรณ์ นายมงคล ชัยรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านขนวน นายรุ่ง ทินมาตร ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านสวนสวรรค์ นายหนูสิน หวังยศ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านกอกกลาง นายบุญยู้ หัตถวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านโนนงาม นายทองลา ทาราศรี กำนันตำบลโนนสมบูรณ์ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นลักษณะร้อนแห้งแล้ง โดยแบ่งฤดูออก 3 ฤดู ดังนี้ - ฤดูฝน ในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม - ฤดูหนาว ในช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ - ฤดูร้อน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
ชื่อไฟล์ : การคมนาคมขนส่ง มีถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีต ทุกหมู่บ้าน และมีถนนดินหรือถนนลูกรัง บางส่วนภายในหมู่บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ - 13 แห่ง ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน ยกเว้นไฟฟ้าเพื่อการเกษตรที่ประชาชนไปทำเกษตรในฤดูแล้ง ซึ่งบางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เพื่อทำการเกษตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การคมนาคมขนส่ง มีถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีต ทุกหมู่บ้าน และมีถนนดินหรือถนนลูกรัง บางส่วนภายในหมู่บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ - 13 แห่ง ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน ยกเว้นไฟฟ้าเพื่อการเกษตรที่ประชาชนไปทำเกษตรในฤดูแล้ง ซึ่งบางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เพื่อทำการเกษตร ../add_file/การคมนาคมขนส่ง มีถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีต ทุกหมู่บ้าน และมีถนนดินหรือถนนลูกรัง บางส่วนภายในหมู่บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ - 13 แห่ง ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน ยกเว้นไฟฟ้าเพื่อการเกษตรที่ประชาชนไปทำเกษตรในฤดูแล้ง ซึ่งบางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เพื่อทำการเกษตร
ชื่อไฟล์ : ที่ตั้งสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 299 หมู่ 3 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ : 045-259379-81 โทรสาร : 045-259379 ต่อ 18 อีเมลกลาง : saraban@nonsombun.go.th อีเมล : nonsoomboon34160@gmail.com (Admin) เว็บไซต์ : https://www.nonsombun.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ตั้งสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 299 หมู่ 3 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ : 045-259379-81 โทรสาร : 045-259379 ต่อ 18 อีเมลกลาง : saraban@nonsombun.go.th อีเมล : nonsoomboon34160@gmail.com (Admin) เว็บไซต์ : https://www.nonsombun.go.th/ ../add_file/ที่ตั้งสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 299 หมู่ 3 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ : 045-259379-81 โทรสาร : 045-259379 ต่อ 18 อีเมลกลาง : saraban@nonsombun.go.th อีเมล : nonsoomboon34160@gmail.com (Admin) เว็บไซต์ : https://www.nonsombun.go.th/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1 โรงเรียนอุดมสามัคคี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 2 โรงเรียนบ้านนาแก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 3 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 4 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาถึง ม.3 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านนาแก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านนาแก 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านสวนสวรรค์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านสวนสวรรค์ 7 ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 วัดบ้านโนนสมบูรณ์(กรมศาสนา) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1 โรงเรียนอุดมสามัคคี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 2 โรงเรียนบ้านนาแก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 3 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 4 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาถึง ม.3 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านนาแก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านนาแก 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านสวนสวรรค์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านสวนสวรรค์ 7 ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 วัดบ้านโนนสมบูรณ์(กรมศาสนา) ../add_file/การศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1 โรงเรียนอุดมสามัคคี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 2 โรงเรียนบ้านนาแก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 3 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 4 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาถึง ม.3 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านนาแก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านนาแก 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านสวนสวรรค์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านสวนสวรรค์ 7 ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 วัดบ้านโนนสมบูรณ์(กรมศาสนา)
ชื่อไฟล์ : - สถานีตำรวจ(ตู้ยาม) จำนวน - แห่ง - สถานีดับเพลิง จำนวน - แห่ง - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 9 หมู่บ้าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - สถานีตำรวจ(ตู้ยาม) จำนวน - แห่ง - สถานีดับเพลิง จำนวน - แห่ง - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 9 หมู่บ้าน ../add_file/- สถานีตำรวจ(ตู้ยาม) จำนวน - แห่ง - สถานีดับเพลิง จำนวน - แห่ง - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 9 หมู่บ้าน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์จะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537( แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. เร่งผลักดันให้มีการสร้าง การซ่อมแซม บูรณะ ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนที่เชื่อมโยง ระหว่างหมู่บ้าน และเส้นทางที่มีการถ่ายโอน เพื่อสนับสนุนให้การคมนาคมสะดวก 2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งประปา ไฟฟ้า โดยเฉพาะการ ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน และเข้าสู่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 3. สนับสนุนการวางผังเมือง เพื่อให้ตำบลโนนสมบูรณ์เป็นตำบลที่น่าอยู่ 4. จัดให้มีระบบระบายน้ำในหมู่บ้าน 2 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 1. เร่งดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2. จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคให้เพียงพอ 3. จัดทำแผนที่ทางน้ำระหว่างหมู่บ้าน และระหว่างตำบลให้ครบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน 4. ดำเนินการขุดคลอง/ขุดลอกคลอง ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ 3 ด้านการศึกษา สาธารณะสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. มอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดี เด็กยากจน เด็กที่อุทิศตนต่อสังคม 2. จัดสร้างอาคารศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 4. ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 5. จัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอน 6. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคติดต่อ และโรคระบาด 7. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรค เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน 8. ส่งเสริมให้มีวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเกี่ยวกับสัตว์ เช่นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 9. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมกับสนับสนุนการกีฬา และส่งเสริมให้ชาวบ้านออกกำลังกาย และสร้างลานกีฬาให้ทุกหมู่บ้าน 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1. จะดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งจัดให้มีเวทีประชาคมในท้องถิ่น 2. จัดเตรียมงบประมาณเพื่อป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ 3. สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม 4. จัดตั้งศูนย์ อปพร.ของตำบล 5. จัดตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 1. จะพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า การค้า การลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย 2. จัดให้มีตลาดสดในตำบลโนนสมบูรณ์ 3. ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) 4. ส่งเสริมกองทุนร้านค้าชุมชน 5. ส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพของปราชญ์ของชาวบ้านในหมู่บ้าน และดำเนินธุรกรรมเชิงพานิชย์เพื่อสร้างรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 4.6 ด้านการบริหารการจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. จะสนับสนุนให้มีการคุ้มครองและดูแลรักษาป่า พร้อมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 2. สนับสนุนการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า และจิตสำนึกรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ และไม้มงคลตามแนวพระราชเสาวนีย์ 4.7 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. สนับสนุนประเพณีในตำบล รวมทั้งให้การอุดหนุนงบประมาณแก่อำเภอ จังหวัดในการอนุรักษ์พื้นฟูประเพณีท้องถิ่น 2. ส่งเสริมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่ เช่น สงกรานต์ บุญบั้งไฟ แห่เทียนเข้าพรรษา 3. ส่งเสริมดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดวาอาราม 4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุ้มค่า และพัฒนา สนับสนุนด้านศาสนาให้เป็นศูนย์รวม เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 4.8 ด้านการเกษตร 1. ส่งแสริมเกษตรกรให้มีเมล็ดพันธ์ข้าวที่มีคุณภาพ 2. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ 3. ส่งเสริมอาชีพตามแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสานพึ่งพาตนเอง 4.9 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. สนับสนุนโรงเรียนตามโครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาอาชีพนักเรียน 2. ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ และข่าวสารของประชาชนถึงหมู่บ้าน 3. จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และผู้นำชุมชน 4. จัดให้มีเวทีชาวบ้านทุกหมู่บ้าน 5. สนับสนุนการดำเนินงานประชาคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์จะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537( แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. เร่งผลักดันให้มีการสร้าง การซ่อมแซม บูรณะ ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนที่เชื่อมโยง ระหว่างหมู่บ้าน และเส้นทางที่มีการถ่ายโอน เพื่อสนับสนุนให้การคมนาคมสะดวก 2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งประปา ไฟฟ้า โดยเฉพาะการ ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน และเข้าสู่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 3. สนับสนุนการวางผังเมือง เพื่อให้ตำบลโนนสมบูรณ์เป็นตำบลที่น่าอยู่ 4. จัดให้มีระบบระบายน้ำในหมู่บ้าน 2 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 1. เร่งดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2. จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคให้เพียงพอ 3. จัดทำแผนที่ทางน้ำระหว่างหมู่บ้าน และระหว่างตำบลให้ครบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน 4. ดำเนินการขุดคลอง/ขุดลอกคลอง ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ 3 ด้านการศึกษา สาธารณะสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. มอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดี เด็กยากจน เด็กที่อุทิศตนต่อสังคม 2. จัดสร้างอาคารศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 4. ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 5. จัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอน 6. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคติดต่อ และโรคระบาด 7. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรค เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน 8. ส่งเสริมให้มีวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเกี่ยวกับสัตว์ เช่นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 9. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมกับสนับสนุนการกีฬา และส่งเสริมให้ชาวบ้านออกกำลังกาย และสร้างลานกีฬาให้ทุกหมู่บ้าน 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1. จะดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งจัดให้มีเวทีประชาคมในท้องถิ่น 2. จัดเตรียมงบประมาณเพื่อป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ 3. สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม 4. จัดตั้งศูนย์ อปพร.ของตำบล 5. จัดตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 1. จะพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า การค้า การลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย 2. จัดให้มีตลาดสดในตำบลโนนสมบูรณ์ 3. ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) 4. ส่งเสริมกองทุนร้านค้าชุมชน 5. ส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพของปราชญ์ของชาวบ้านในหมู่บ้าน และดำเนินธุรกรรมเชิงพานิชย์เพื่อสร้างรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 4.6 ด้านการบริหารการจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. จะสนับสนุนให้มีการคุ้มครองและดูแลรักษาป่า พร้อมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 2. สนับสนุนการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า และจิตสำนึกรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ และไม้มงคลตามแนวพระราชเสาวนีย์ 4.7 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. สนับสนุนประเพณีในตำบล รวมทั้งให้การอุดหนุนงบประมาณแก่อำเภอ จังหวัดในการอนุรักษ์พื้นฟูประเพณีท้องถิ่น 2. ส่งเสริมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่ เช่น สงกรานต์ บุญบั้งไฟ แห่เทียนเข้าพรรษา 3. ส่งเสริมดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดวาอาราม 4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุ้มค่า และพัฒนา สนับสนุนด้านศาสนาให้เป็นศูนย์รวม เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 4.8 ด้านการเกษตร 1. ส่งแสริมเกษตรกรให้มีเมล็ดพันธ์ข้าวที่มีคุณภาพ 2. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ 3. ส่งเสริมอาชีพตามแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสานพึ่งพาตนเอง 4.9 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. สนับสนุนโรงเรียนตามโครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาอาชีพนักเรียน 2. ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ และข่าวสารของประชาชนถึงหมู่บ้าน 3. จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และผู้นำชุมชน 4. จัดให้มีเวทีชาวบ้านทุกหมู่บ้าน 5. สนับสนุนการดำเนินงานประชาคม ../add_file/การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์จะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537( แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. เร่งผลักดันให้มีการสร้าง การซ่อมแซม บูรณะ ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนที่เชื่อมโยง ระหว่างหมู่บ้าน และเส้นทางที่มีการถ่ายโอน เพื่อสนับสนุนให้การคมนาคมสะดวก 2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งประปา ไฟฟ้า โดยเฉพาะการ ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน และเข้าสู่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 3. สนับสนุนการวางผังเมือง เพื่อให้ตำบลโนนสมบูรณ์เป็นตำบลที่น่าอยู่ 4. จัดให้มีระบบระบายน้ำในหมู่บ้าน 2 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 1. เร่งดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2. จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคให้เพียงพอ 3. จัดทำแผนที่ทางน้ำระหว่างหมู่บ้าน และระหว่างตำบลให้ครบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน 4. ดำเนินการขุดคลอง/ขุดลอกคลอง ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ 3 ด้านการศึกษา สาธารณะสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. มอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดี เด็กยากจน เด็กที่อุทิศตนต่อสังคม 2. จัดสร้างอาคารศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 4. ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 5. จัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอน 6. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคติดต่อ และโรคระบาด 7. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรค เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน 8. ส่งเสริมให้มีวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเกี่ยวกับสัตว์ เช่นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 9. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมกับสนับสนุนการกีฬา และส่งเสริมให้ชาวบ้านออกกำลังกาย และสร้างลานกีฬาให้ทุกหมู่บ้าน 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1. จะดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งจัดให้มีเวทีประชาคมในท้องถิ่น 2. จัดเตรียมงบประมาณเพื่อป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ 3. สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม 4. จัดตั้งศูนย์ อปพร.ของตำบล 5. จัดตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 1. จะพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า การค้า การลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย 2. จัดให้มีตลาดสดในตำบลโนนสมบูรณ์ 3. ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) 4. ส่งเสริมกองทุนร้านค้าชุมชน 5. ส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพของปราชญ์ของชาวบ้านในหมู่บ้าน และดำเนินธุรกรรมเชิงพานิชย์เพื่อสร้างรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 4.6 ด้านการบริหารการจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. จะสนับสนุนให้มีการคุ้มครองและดูแลรักษาป่า พร้อมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 2. สนับสนุนการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า และจิตสำนึกรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ และไม้มงคลตามแนวพระราชเสาวนีย์ 4.7 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. สนับสนุนประเพณีในตำบล รวมทั้งให้การอุดหนุนงบประมาณแก่อำเภอ จังหวัดในการอนุรักษ์พื้นฟูประเพณีท้องถิ่น 2. ส่งเสริมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่ เช่น สงกรานต์ บุญบั้งไฟ แห่เทียนเข้าพรรษา 3. ส่งเสริมดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดวาอาราม 4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุ้มค่า และพัฒนา สนับสนุนด้านศาสนาให้เป็นศูนย์รวม เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 4.8 ด้านการเกษตร 1. ส่งแสริมเกษตรกรให้มีเมล็ดพันธ์ข้าวที่มีคุณภาพ 2. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ 3. ส่งเสริมอาชีพตามแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสานพึ่งพาตนเอง 4.9 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. สนับสนุนโรงเรียนตามโครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาอาชีพนักเรียน 2. ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ และข่าวสารของประชาชนถึงหมู่บ้าน 3. จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และผู้นำชุมชน 4. จัดให้มีเวทีชาวบ้านทุกหมู่บ้าน 5. สนับสนุนการดำเนินงานประชาคม
ชื่อไฟล์ : - โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100 - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100 - ../add_file/- โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100 -
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ได้ถูกจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ออกเป็น ๔ ส่วนสำคัญ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จำนวน 1 อัตรา 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จำนวน 1 อัตรา 3. สำนักงานปลัด อบต. - นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา - นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา - นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา - นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานส่งเสริมการเกษตร งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบันทึกข้อมูล งานกฎหมายและคดี และงานกิจการสภา ฯลฯ 4. กองคลัง - นักบริหารงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) - เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และงานธุรการ ฯลฯ 5. กองช่าง - นักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา - นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา - ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) - ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานข้อมูลการก่อสร้าง งานก่อสร้าง งานโยธา งานออกแบบและบริการข้อมูล งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานสาธารณูปโภค และงานผังเมือง ฯลฯ 6. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานกีฬาและนันทนาการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ได้ถูกจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ออกเป็น ๔ ส่วนสำคัญ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จำนวน 1 อัตรา 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จำนวน 1 อัตรา 3. สำนักงานปลัด อบต. - นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา - นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา - นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา - นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานส่งเสริมการเกษตร งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบันทึกข้อมูล งานกฎหมายและคดี และงานกิจการสภา ฯลฯ 4. กองคลัง - นักบริหารงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) - เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และงานธุรการ ฯลฯ 5. กองช่าง - นักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา - นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา - ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) - ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานข้อมูลการก่อสร้าง งานก่อสร้าง งานโยธา งานออกแบบและบริการข้อมูล งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานสาธารณูปโภค และงานผังเมือง ฯลฯ 6. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานกีฬาและนันทนาการ ../add_file/โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ได้ถูกจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ออกเป็น ๔ ส่วนสำคัญ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จำนวน 1 อัตรา 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จำนวน 1 อัตรา 3. สำนักงานปลัด อบต. - นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา - นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา - นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา - นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานส่งเสริมการเกษตร งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบันทึกข้อมูล งานกฎหมายและคดี และงานกิจการสภา ฯลฯ 4. กองคลัง - นักบริหารงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) - เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และงานธุรการ ฯลฯ 5. กองช่าง - นักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา - นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา - ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) - ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานข้อมูลการก่อสร้าง งานก่อสร้าง งานโยธา งานออกแบบและบริการข้อมูล งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานสาธารณูปโภค และงานผังเมือง ฯลฯ 6. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานกีฬาและนันทนาการ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ตลอดระยะเวลาที่ผมได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ผมและคณะทำงาน ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งไว้ การพัฒนาตำบลโนนสมบูรณ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รณรงค์พิทักษ์คุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนเมือง และในด้านการศึกษา ได้พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับประเทศ ซึ่งล้วนมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น การเจริญเติบโตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้การดำเนินโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์สามารถดำเนินกิจกรรมครอบคลุมถึงแนวนโยบาย ในการพัฒนาหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ พร้อมที่จะให้บริการประชาชน ในการจัดกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อันเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการเริมสร้างและพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญก้าวหน้า การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เพราะสิ่งนี้คือหัวใจของการบริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบล ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของทุกท่าน รวมทั้งพี่น้องชาวตำบลโนนสมบูรณ์ที่มีให้กันเสมอมา และสัญญาว่าจะมุ่งมั่นในการบริหารงาน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงได้จัดทำรายงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมาอย่างทั่วถึง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตลอดระยะเวลาที่ผมได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ผมและคณะทำงาน ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งไว้ การพัฒนาตำบลโนนสมบูรณ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รณรงค์พิทักษ์คุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนเมือง และในด้านการศึกษา ได้พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับประเทศ ซึ่งล้วนมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น การเจริญเติบโตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้การดำเนินโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์สามารถดำเนินกิจกรรมครอบคลุมถึงแนวนโยบาย ในการพัฒนาหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ พร้อมที่จะให้บริการประชาชน ในการจัดกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อันเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการเริมสร้างและพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญก้าวหน้า การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เพราะสิ่งนี้คือหัวใจของการบริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบล ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของทุกท่าน รวมทั้งพี่น้องชาวตำบลโนนสมบูรณ์ที่มีให้กันเสมอมา และสัญญาว่าจะมุ่งมั่นในการบริหารงาน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงได้จัดทำรายงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมาอย่างทั่วถึง ../add_file/ตลอดระยะเวลาที่ผมได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ผมและคณะทำงาน ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งไว้ การพัฒนาตำบลโนนสมบูรณ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รณรงค์พิทักษ์คุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนเมือง และในด้านการศึกษา ได้พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับประเทศ ซึ่งล้วนมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น การเจริญเติบโตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้การดำเนินโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์สามารถดำเนินกิจกรรมครอบคลุมถึงแนวนโยบาย ในการพัฒนาหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ พร้อมที่จะให้บริการประชาชน ในการจัดกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อันเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการเริมสร้างและพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญก้าวหน้า การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เพราะสิ่งนี้คือหัวใจของการบริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบล ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของทุกท่าน รวมทั้งพี่น้องชาวตำบลโนนสมบูรณ์ที่มีให้กันเสมอมา และสัญญาว่าจะมุ่งมั่นในการบริหารงาน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงได้จัดทำรายงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมาอย่างทั่วถึง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://mbdb.cgd.go.th/wel/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://mbdb.cgd.go.th/wel/ ../add_file/https://mbdb.cgd.go.th/wel/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=158953 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=158953 ../add_file/https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=158953
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 7/2565 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 7/2565 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 7/2565 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 6/2565 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 6/2565 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 6/2565 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 5/2565 ของกองทุนธนาคารขยะอบต.โนนสมบูรณ์ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้2. ขยะออมทรัพย์3. ขยะกองทุนฌาปนกิจและขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว**มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 5/2565 ของกองทุนธนาคารขยะอบต.โนนสมบูรณ์ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้2. ขยะออมทรัพย์3. ขยะกองทุนฌาปนกิจและขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว**มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/ แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 5/2565 ของกองทุนธนาคารขยะอบต.โนนสมบูรณ์ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้2. ขยะออมทรัพย์3. ขยะกองทุนฌาปนกิจและขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว**มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 4/2565 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 4/2565 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 4/2565 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 3/2565 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 3/2565 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 3/2565 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 2/2565 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 2/2565 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 2/2565 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 8 10 12 และ 15 พฤศจิกายน 2564 อบต.โนนสมบูรณ์ ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1/2565 ตามโครงการธนาคารขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ โดย ปฏิบัตตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 8 10 12 และ 15 พฤศจิกายน 2564 อบต.โนนสมบูรณ์ ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1/2565 ตามโครงการธนาคารขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ โดย ปฏิบัตตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ../add_file/เมื่อวันที่ 8 10 12 และ 15 พฤศจิกายน 2564 อบต.โนนสมบูรณ์ ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1/2565 ตามโครงการธนาคารขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ โดย ปฏิบัตตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 8/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 50 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 8/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 50 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 8/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 50 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 6/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 6/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/ แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 6/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 5/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 5/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 5/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 4/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 4/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 4/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 3/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 3/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 3/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 2/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 2/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 2/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขยะอันตราย” หรือที่เรียกว่า “ขยะพิษ” เป็นขยะที่สร้างปัญหาแก่ระบบนิเวศมากที่สุด ซึ่งมีอยู่ทั้งในบ้านเรือน ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร และร้านค้าต่างๆ หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม อาทิ มลพิษต่อแหล่งน้ำ พื้นดิน และอากาศขยะอันตราย หรือขยะพิษ คือขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม ขยะอันตรายจากบ้านหรือในครัวเรือนมักจะถูกมองข้ามไปอย่างละเลย ส่วนใหญ่จะไปโฟกัสกันที่ขยะอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมกันมากกว่า ทั้งที่ขยะอันตรายภาคครัวเรือนสามารถสร้างผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก ถ้าไม่มีการจัดเก็บและทำลายอย่างถูกวิธี ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมี สามารถลุกติดไฟได้ มีฤทธิ์กัดกร่อนไวไฟ หรือสามารถระเบิดได้ เช่น ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟเก่า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขยะอันตราย” หรือที่เรียกว่า “ขยะพิษ” เป็นขยะที่สร้างปัญหาแก่ระบบนิเวศมากที่สุด ซึ่งมีอยู่ทั้งในบ้านเรือน ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร และร้านค้าต่างๆ หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม อาทิ มลพิษต่อแหล่งน้ำ พื้นดิน และอากาศขยะอันตราย หรือขยะพิษ คือขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม ขยะอันตรายจากบ้านหรือในครัวเรือนมักจะถูกมองข้ามไปอย่างละเลย ส่วนใหญ่จะไปโฟกัสกันที่ขยะอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมกันมากกว่า ทั้งที่ขยะอันตรายภาคครัวเรือนสามารถสร้างผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก ถ้าไม่มีการจัดเก็บและทำลายอย่างถูกวิธี ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมี สามารถลุกติดไฟได้ มีฤทธิ์กัดกร่อนไวไฟ หรือสามารถระเบิดได้ เช่น ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟเก่า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น ../add_file/ขยะอันตราย” หรือที่เรียกว่า “ขยะพิษ” เป็นขยะที่สร้างปัญหาแก่ระบบนิเวศมากที่สุด ซึ่งมีอยู่ทั้งในบ้านเรือน ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร และร้านค้าต่างๆ หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม อาทิ มลพิษต่อแหล่งน้ำ พื้นดิน และอากาศขยะอันตราย หรือขยะพิษ คือขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม ขยะอันตรายจากบ้านหรือในครัวเรือนมักจะถูกมองข้ามไปอย่างละเลย ส่วนใหญ่จะไปโฟกัสกันที่ขยะอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมกันมากกว่า ทั้งที่ขยะอันตรายภาคครัวเรือนสามารถสร้างผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก ถ้าไม่มีการจัดเก็บและทำลายอย่างถูกวิธี ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมี สามารถลุกติดไฟได้ มีฤทธิ์กัดกร่อนไวไฟ หรือสามารถระเบิดได้ เช่น ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟเก่า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 1/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 1/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 1/2564 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. อบต.โนนสมบูรณ์ นำโดย นายสมควร จารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมรองนายก รองปลัด อบต. และพนักงานส่วนตำบล ได้มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับญาติของ นางมัจฉา เพียรใจ (ผู้เสียชีวิต) ตามโครงการธนาคารขยะ อบต. เป็นเงินจำนวน 7,560 บาท ณ หมู่ที่ 8 บ้านกอกกลาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. อบต.โนนสมบูรณ์ นำโดย นายสมควร จารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมรองนายก รองปลัด อบต. และพนักงานส่วนตำบล ได้มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับญาติของ นางมัจฉา เพียรใจ (ผู้เสียชีวิต) ตามโครงการธนาคารขยะ อบต. เป็นเงินจำนวน 7,560 บาท ณ หมู่ที่ 8 บ้านกอกกลาง ../add_file/เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. อบต.โนนสมบูรณ์ นำโดย นายสมควร จารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมรองนายก รองปลัด อบต. และพนักงานส่วนตำบล ได้มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับญาติของ นางมัจฉา เพียรใจ (ผู้เสียชีวิต) ตามโครงการธนาคารขยะ อบต. เป็นเงินจำนวน 7,560 บาท ณ หมู่ที่ 8 บ้านกอกกลาง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 อบต.โนนสมบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 24 ราย ที่ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 อบต.โนนสมบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 24 ราย ที่ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ../add_file/เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 อบต.โนนสมบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 24 ราย ที่ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 6/2563 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 6/2563 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/ แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 6/2563 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 5/2563 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 5/2563 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 5/2563 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 2/2563 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 2/2563 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 2/2563 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ขอเชิญชวนเด็กแรกเกิดและหญิงตั้งครรภ์ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาทต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ คุณสมบัติ 1.เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ (ถูกตัดสิทธิ์ประกันสังคม) 2.มีสัญชาติไทย 3.อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้รวมเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี 4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการอื่นๆจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 5.มีประกันสังคม เป็นข้าราชการ กำลังตั้งครรภ์ลงทะเบียนได้ โดยเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ 1.แบบลงทะเบียน ดร.01(รับได้ที่สถานที่ลงทะเบียน) 2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ดร.02 (รับได้ที่สถานที่ลงทะเบียน) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดาหรือมารดา 3.บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ปกครอง 4.สำเนาบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก(เฉพาะหน้าที่มีชื่อหญิงตั้งครรภ์) 5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 6.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน 1. เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559 – 2561 รับต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 2.เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558) ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ ต้องมาลงทะเบียนใหม่)และจะได้รับสิทธิ์นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน จนอายุครบ 6 ปี 3.เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 )และได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายใน 30 กันยายน 2562 มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนอายุครบ 6 ปี แต่หากไม่มาลงทะเบียนภายในกำหนด ให้ได้รับเงินนับตั้งแต่เดือนที่มายื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี 4. เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) ให้ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ขอเชิญชวนเด็กแรกเกิดและหญิงตั้งครรภ์ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาทต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ คุณสมบัติ 1.เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ (ถูกตัดสิทธิ์ประกันสังคม) 2.มีสัญชาติไทย 3.อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้รวมเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี 4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการอื่นๆจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 5.มีประกันสังคม เป็นข้าราชการ กำลังตั้งครรภ์ลงทะเบียนได้ โดยเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ 1.แบบลงทะเบียน ดร.01(รับได้ที่สถานที่ลงทะเบียน) 2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ดร.02 (รับได้ที่สถานที่ลงทะเบียน) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดาหรือมารดา 3.บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ปกครอง 4.สำเนาบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก(เฉพาะหน้าที่มีชื่อหญิงตั้งครรภ์) 5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 6.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน 1. เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559 – 2561 รับต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 2.เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558) ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ ต้องมาลงทะเบียนใหม่)และจะได้รับสิทธิ์นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน จนอายุครบ 6 ปี 3.เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 )และได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายใน 30 กันยายน 2562 มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนอายุครบ 6 ปี แต่หากไม่มาลงทะเบียนภายในกำหนด ให้ได้รับเงินนับตั้งแต่เดือนที่มายื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี 4. เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) ให้ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ขอเชิญชวนเด็กแรกเกิดและหญิงตั้งครรภ์ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาทต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ คุณสมบัติ 1.เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ (ถูกตัดสิทธิ์ประกันสังคม) 2.มีสัญชาติไทย 3.อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้รวมเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี 4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการอื่นๆจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 5.มีประกันสังคม เป็นข้าราชการ กำลังตั้งครรภ์ลงทะเบียนได้ โดยเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ 1.แบบลงทะเบียน ดร.01(รับได้ที่สถานที่ลงทะเบียน) 2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ดร.02 (รับได้ที่สถานที่ลงทะเบียน) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดาหรือมารดา 3.บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ปกครอง 4.สำเนาบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก(เฉพาะหน้าที่มีชื่อหญิงตั้งครรภ์) 5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 6.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน 1. เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559 – 2561 รับต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 2.เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558) ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ ต้องมาลงทะเบียนใหม่)และจะได้รับสิทธิ์นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน จนอายุครบ 6 ปี 3.เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 )และได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายใน 30 กันยายน 2562 มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนอายุครบ 6 ปี แต่หากไม่มาลงทะเบียนภายในกำหนด ให้ได้รับเงินนับตั้งแต่เดือนที่มายื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี 4. เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) ให้ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 1/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 1/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 1/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ให้หน่วยงานกลุ่ม องค์กร และภาคประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าศึกษาดูงาน หรือเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน ในรูปกองทุนธนาคารขยะ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ที่ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์หมายเลข 089-8443011 เพื่อส่งเสริมนโยบาย 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ให้หน่วยงานกลุ่ม องค์กร และภาคประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าศึกษาดูงาน หรือเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน ในรูปกองทุนธนาคารขยะ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ที่ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์หมายเลข 089-8443011 เพื่อส่งเสริมนโยบาย 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ../add_file/ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ให้หน่วยงานกลุ่ม องค์กร และภาคประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าศึกษาดูงาน หรือเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน ในรูปกองทุนธนาคารขยะ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ที่ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์หมายเลข 089-8443011 เพื่อส่งเสริมนโยบาย 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ
ชื่อไฟล์ : เนื่องจากปัจจุบันมีบ้านข้างเคียงเปิดรับซื้อ-ขายขี้ยางพาราตั้งอยู่จุดบริเวณกลางชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านนาอุดม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเปิดรับซื้อ-ขายทุกวัน และมีการกองขี้ยางไว้ตามริมถนนกลางหมู่บ้าน ทำให้ข้าพเจ้าและเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน โดยได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็น และน้ำชะขี้ยางพารา น้ำชะขี้ยางพาราเป็นแหล่งชุกชุมของแมลงและสัตว์นำโรคเกิดขึ้น และยังทำให้ถนนสกปรก ถนนลื่น อาจเกิดอุบัติเหตุในชุมชนได้ นอกจากนี้ บ้านใกล้เคียงบางหลังมีทั้งเด็ก คนชรา และผู้ป่วยอาศัยอยู่ ส่งผลให้ข้าพเจ้าและเพื่อนบ้านมีอาการปวดหัว วิงเวียนศรีษะ และมีผลกระทบต่อการอยู่อาศัย หากผู้รับซื้อ-ขายยางพารายังคงดำเนินการต่อ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเพื่อนบ้านใกล้ในระยะยาวและก่อให้เกิดโรคระบาดในชุมชนได้ จากความเดือดร้อนและผลกระทบดังกล่าวข้างต้น จึงขอความกรุณาทางหน่วยงานท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อร้องเรียนดังกล่าว และพิจารณาให้ผู้ก่อความเดือดร้อนย้ายแหล่งรับซื้ออกไปนอกหมู่บ้าน หรือพื้นที่ห่างไกลจากชุมชน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบ้านใกล้เคียง และการอยู่อาศัยร่วมกันในชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องจากปัจจุบันมีบ้านข้างเคียงเปิดรับซื้อ-ขายขี้ยางพาราตั้งอยู่จุดบริเวณกลางชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านนาอุดม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเปิดรับซื้อ-ขายทุกวัน และมีการกองขี้ยางไว้ตามริมถนนกลางหมู่บ้าน ทำให้ข้าพเจ้าและเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน โดยได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็น และน้ำชะขี้ยางพารา น้ำชะขี้ยางพาราเป็นแหล่งชุกชุมของแมลงและสัตว์นำโรคเกิดขึ้น และยังทำให้ถนนสกปรก ถนนลื่น อาจเกิดอุบัติเหตุในชุมชนได้ นอกจากนี้ บ้านใกล้เคียงบางหลังมีทั้งเด็ก คนชรา และผู้ป่วยอาศัยอยู่ ส่งผลให้ข้าพเจ้าและเพื่อนบ้านมีอาการปวดหัว วิงเวียนศรีษะ และมีผลกระทบต่อการอยู่อาศัย หากผู้รับซื้อ-ขายยางพารายังคงดำเนินการต่อ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเพื่อนบ้านใกล้ในระยะยาวและก่อให้เกิดโรคระบาดในชุมชนได้ จากความเดือดร้อนและผลกระทบดังกล่าวข้างต้น จึงขอความกรุณาทางหน่วยงานท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อร้องเรียนดังกล่าว และพิจารณาให้ผู้ก่อความเดือดร้อนย้ายแหล่งรับซื้ออกไปนอกหมู่บ้าน หรือพื้นที่ห่างไกลจากชุมชน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบ้านใกล้เคียง และการอยู่อาศัยร่วมกันในชุมชน ../add_file/ เนื่องจากปัจจุบันมีบ้านข้างเคียงเปิดรับซื้อ-ขายขี้ยางพาราตั้งอยู่จุดบริเวณกลางชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านนาอุดม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเปิดรับซื้อ-ขายทุกวัน และมีการกองขี้ยางไว้ตามริมถนนกลางหมู่บ้าน ทำให้ข้าพเจ้าและเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน โดยได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็น และน้ำชะขี้ยางพารา น้ำชะขี้ยางพาราเป็นแหล่งชุกชุมของแมลงและสัตว์นำโรคเกิดขึ้น และยังทำให้ถนนสกปรก ถนนลื่น อาจเกิดอุบัติเหตุในชุมชนได้ นอกจากนี้ บ้านใกล้เคียงบางหลังมีทั้งเด็ก คนชรา และผู้ป่วยอาศัยอยู่ ส่งผลให้ข้าพเจ้าและเพื่อนบ้านมีอาการปวดหัว วิงเวียนศรีษะ และมีผลกระทบต่อการอยู่อาศัย หากผู้รับซื้อ-ขายยางพารายังคงดำเนินการต่อ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเพื่อนบ้านใกล้ในระยะยาวและก่อให้เกิดโรคระบาดในชุมชนได้ จากความเดือดร้อนและผลกระทบดังกล่าวข้างต้น จึงขอความกรุณาทางหน่วยงานท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อร้องเรียนดังกล่าว และพิจารณาให้ผู้ก่อความเดือดร้อนย้ายแหล่งรับซื้ออกไปนอกหมู่บ้าน หรือพื้นที่ห่างไกลจากชุมชน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบ้านใกล้เคียง และการอยู่อาศัยร่วมกันในชุมชน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 2/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 2/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 2/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์ URL นี้ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/sfe58p ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและประชาชนเข้าไปตอบแบบสอบถามตามช่องทางดังกล่าว หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์ URL นี้ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/sfe58p ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและประชาชนเข้าไปตอบแบบสอบถามตามช่องทางดังกล่าว หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ ../add_file/ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์ URL นี้ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/sfe58p ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและประชาชนเข้าไปตอบแบบสอบถามตามช่องทางดังกล่าว หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) ../add_file/รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 3/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 3/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 3/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 4/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 4/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 4/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ และขอความร่วมมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ อสม. ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 20 คน ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/yjhf71 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/yjhf71 ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/yjhf71
ชื่อไฟล์ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นายบุญหนัก ทำนุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นายบุญหนัก ทำนุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ../add_file/วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นายบุญหนัก ทำนุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ซึ่งได้รับการอนุญาตและขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการและผู้ปฏิบัติงาน ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด จึงประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ โดยสามารถรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หรือ รถกู้ชีพ 1669 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 1669 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เบอร์โทรศัพท์ประจำรถกู้ชีพ 096-3988999 ตลอด 24 ชั่วโมง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ซึ่งได้รับการอนุญาตและขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการและผู้ปฏิบัติงาน ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด จึงประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ โดยสามารถรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หรือ รถกู้ชีพ 1669 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 1669 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เบอร์โทรศัพท์ประจำรถกู้ชีพ 096-3988999 ตลอด 24 ชั่วโมง ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ซึ่งได้รับการอนุญาตและขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการและผู้ปฏิบัติงาน ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด จึงประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ โดยสามารถรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หรือ รถกู้ชีพ 1669 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 1669 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เบอร์โทรศัพท์ประจำรถกู้ชีพ 096-3988999 ตลอด 24 ชั่วโมง
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 5/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 5/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 5/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 6/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 6/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/ แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 6/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยมาตรการสำคัญที่ประชาชนต้องรับทราบเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง ประกอบด้วย 1. กำหนดห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2. ห้ามให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 3. ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน 4 กลุ่มสถานที่ ได้แก่ วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ สวนสาธารณะ สวนสัตว์และสวนสนุก 4. กำหนดห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบ อาทิ พริตตี้ส่งเสริมการขายในงานคอนเสิร์ต 5. ห้ามผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบทำกิจกรรมซีเอสอาร์ อุปถัมภ์สนับสนุนบุคคล หรือองค์กร ที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณพ์ยาสูบ 6. ห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองบุหรี่ ณ จุดขายปลีกที่ทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนมองเห็น 7. ห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน 8. เพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บาท 9. กำหนดหน้าที่ให้เจ้าของสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ดูแลให้ไม่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการ เจ้าของสถานที่มีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยมาตรการสำคัญที่ประชาชนต้องรับทราบเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง ประกอบด้วย 1. กำหนดห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2. ห้ามให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 3. ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน 4 กลุ่มสถานที่ ได้แก่ วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ สวนสาธารณะ สวนสัตว์และสวนสนุก 4. กำหนดห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบ อาทิ พริตตี้ส่งเสริมการขายในงานคอนเสิร์ต 5. ห้ามผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบทำกิจกรรมซีเอสอาร์ อุปถัมภ์สนับสนุนบุคคล หรือองค์กร ที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณพ์ยาสูบ 6. ห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองบุหรี่ ณ จุดขายปลีกที่ทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนมองเห็น 7. ห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน 8. เพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บาท 9. กำหนดหน้าที่ให้เจ้าของสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ดูแลให้ไม่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการ เจ้าของสถานที่มีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท ../add_file/พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยมาตรการสำคัญที่ประชาชนต้องรับทราบเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง ประกอบด้วย 1. กำหนดห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2. ห้ามให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 3. ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน 4 กลุ่มสถานที่ ได้แก่ วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ สวนสาธารณะ สวนสัตว์และสวนสนุก 4. กำหนดห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบ อาทิ พริตตี้ส่งเสริมการขายในงานคอนเสิร์ต 5. ห้ามผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบทำกิจกรรมซีเอสอาร์ อุปถัมภ์สนับสนุนบุคคล หรือองค์กร ที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณพ์ยาสูบ 6. ห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองบุหรี่ ณ จุดขายปลีกที่ทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนมองเห็น 7. ห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน 8. เพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บาท 9. กำหนดหน้าที่ให้เจ้าของสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ดูแลให้ไม่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการ เจ้าของสถานที่มีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยมาตรการสำคัญที่ประชาชนต้องรับทราบเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง ประกอบด้วย 1. กำหนดห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2. ห้ามให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 3. ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน 4 กลุ่มสถานที่ ได้แก่ วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ สวนสาธารณะ สวนสัตว์และสวนสนุก 4. กำหนดห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบ อาทิ พริตตี้ส่งเสริมการขายในงานคอนเสิร์ต 5. ห้ามผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบทำกิจกรรมซีเอสอาร์ อุปถัมภ์สนับสนุนบุคคล หรือองค์กร ที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณพ์ยาสูบ 6. ห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองบุหรี่ ณ จุดขายปลีกที่ทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนมองเห็น 7. ห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน 8. เพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บาท 9. กำหนดหน้าที่ให้เจ้าของสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ดูแลให้ไม่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการ เจ้าของสถานที่มีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยมาตรการสำคัญที่ประชาชนต้องรับทราบเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง ประกอบด้วย 1. กำหนดห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2. ห้ามให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 3. ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน 4 กลุ่มสถานที่ ได้แก่ วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ สวนสาธารณะ สวนสัตว์และสวนสนุก 4. กำหนดห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบ อาทิ พริตตี้ส่งเสริมการขายในงานคอนเสิร์ต 5. ห้ามผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบทำกิจกรรมซีเอสอาร์ อุปถัมภ์สนับสนุนบุคคล หรือองค์กร ที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณพ์ยาสูบ 6. ห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองบุหรี่ ณ จุดขายปลีกที่ทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนมองเห็น 7. ห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน 8. เพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บาท 9. กำหนดหน้าที่ให้เจ้าของสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ดูแลให้ไม่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการ เจ้าของสถานที่มีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท ../add_file/พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยมาตรการสำคัญที่ประชาชนต้องรับทราบเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง ประกอบด้วย 1. กำหนดห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2. ห้ามให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 3. ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน 4 กลุ่มสถานที่ ได้แก่ วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ สวนสาธารณะ สวนสัตว์และสวนสนุก 4. กำหนดห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบ อาทิ พริตตี้ส่งเสริมการขายในงานคอนเสิร์ต 5. ห้ามผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบทำกิจกรรมซีเอสอาร์ อุปถัมภ์สนับสนุนบุคคล หรือองค์กร ที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณพ์ยาสูบ 6. ห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองบุหรี่ ณ จุดขายปลีกที่ทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนมองเห็น 7. ห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน 8. เพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บาท 9. กำหนดหน้าที่ให้เจ้าของสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ดูแลให้ไม่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการ เจ้าของสถานที่มีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท
ชื่อไฟล์ : คำแนะนำเลิกบุหรี่ 1) การออกกำลังกาย ช่วยทำให้การอดบุหรี่ประสบความสำเร็จมากขึ้น 2) เก็บหมากฝรั่ง หรือลูกอมลูกกวาดไว้ในกระเป๋า สามารถใช้ลดความรู้สึกอยากบุหรี่ได้ 3) อยู่ห่างจากคนที่สูบบุหรี่หรือสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่อยู่ หาคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณยังสูบบุหรี่ ชักชวนให้เขาร่วมกันพยายามเลิกบุหรี่ด้วยกัน 4) อย่าละความพยายาม ในการเลิกบุหรี่ แม้คุณจะล้มเหลวในครั้งแรก คนจำนวนมากสามารถ ละเลิกการสูบบุหรี่ได้ในครั้งต่อมา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำแนะนำเลิกบุหรี่ 1) การออกกำลังกาย ช่วยทำให้การอดบุหรี่ประสบความสำเร็จมากขึ้น 2) เก็บหมากฝรั่ง หรือลูกอมลูกกวาดไว้ในกระเป๋า สามารถใช้ลดความรู้สึกอยากบุหรี่ได้ 3) อยู่ห่างจากคนที่สูบบุหรี่หรือสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่อยู่ หาคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณยังสูบบุหรี่ ชักชวนให้เขาร่วมกันพยายามเลิกบุหรี่ด้วยกัน 4) อย่าละความพยายาม ในการเลิกบุหรี่ แม้คุณจะล้มเหลวในครั้งแรก คนจำนวนมากสามารถ ละเลิกการสูบบุหรี่ได้ในครั้งต่อมา ../add_file/คำแนะนำเลิกบุหรี่ 1) การออกกำลังกาย ช่วยทำให้การอดบุหรี่ประสบความสำเร็จมากขึ้น 2) เก็บหมากฝรั่ง หรือลูกอมลูกกวาดไว้ในกระเป๋า สามารถใช้ลดความรู้สึกอยากบุหรี่ได้ 3) อยู่ห่างจากคนที่สูบบุหรี่หรือสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่อยู่ หาคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณยังสูบบุหรี่ ชักชวนให้เขาร่วมกันพยายามเลิกบุหรี่ด้วยกัน 4) อย่าละความพยายาม ในการเลิกบุหรี่ แม้คุณจะล้มเหลวในครั้งแรก คนจำนวนมากสามารถ ละเลิกการสูบบุหรี่ได้ในครั้งต่อมา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นอกจากการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองแล้ว ค่าน้ำที่แพงขึ้นก็มีสาเหตุมาจากความเสื่อมโทรมของระบบท่อประปาที่อาจมีการรั่วซึมเกิดขึ้น ทำให้คุณอาจเสียน้ำเพิ่มขึ้นมากถึง 30% จากปกติ และถ้าหากคุณได้เริ่มทำตามวิธีประหยัดน้ำเหล่านี้แล้ว ค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ำก็อาจลดลงไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน 1. ตรวจสอบและอุดจุดรั่วไหลของน้ำในบ้านอย่างสม่ำเสมอ 2. ซักผ้าอย่างชาญฉลาด การซักผ้าน้อยชิ้นในครั้งเดียวทำให้เสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์มากกว่าการซักผ้าในปริมาณเยอะๆ ซึ่งการซัก 1 - 2 สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้ง ก็เป็นระยะเวลาที่พอเหมาะ 3. ปิดฝักบัวระหว่างอาบน้ำถูตัว 4. ล้างผักผลไม้ในภาชนะรองน้ำ 5. แปรงฟันและบ้วนปาก โดยใช้แก้วรองน้ำทุกครั้ง 6. ใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้สายยางต่อจากก๊อกน้ำ 7. ล้างถ้วยชามในอ่าง 8. ไม่เปิดน้ำทิ้ง เวลาล้างรถ 9. การนำน้ำที่ใช้แล้วไปใช้ประโยชน์ต่อ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นอกจากการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองแล้ว ค่าน้ำที่แพงขึ้นก็มีสาเหตุมาจากความเสื่อมโทรมของระบบท่อประปาที่อาจมีการรั่วซึมเกิดขึ้น ทำให้คุณอาจเสียน้ำเพิ่มขึ้นมากถึง 30% จากปกติ และถ้าหากคุณได้เริ่มทำตามวิธีประหยัดน้ำเหล่านี้แล้ว ค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ำก็อาจลดลงไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน 1. ตรวจสอบและอุดจุดรั่วไหลของน้ำในบ้านอย่างสม่ำเสมอ 2. ซักผ้าอย่างชาญฉลาด การซักผ้าน้อยชิ้นในครั้งเดียวทำให้เสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์มากกว่าการซักผ้าในปริมาณเยอะๆ ซึ่งการซัก 1 - 2 สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้ง ก็เป็นระยะเวลาที่พอเหมาะ 3. ปิดฝักบัวระหว่างอาบน้ำถูตัว 4. ล้างผักผลไม้ในภาชนะรองน้ำ 5. แปรงฟันและบ้วนปาก โดยใช้แก้วรองน้ำทุกครั้ง 6. ใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้สายยางต่อจากก๊อกน้ำ 7. ล้างถ้วยชามในอ่าง 8. ไม่เปิดน้ำทิ้ง เวลาล้างรถ 9. การนำน้ำที่ใช้แล้วไปใช้ประโยชน์ต่อ ../add_file/นอกจากการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองแล้ว ค่าน้ำที่แพงขึ้นก็มีสาเหตุมาจากความเสื่อมโทรมของระบบท่อประปาที่อาจมีการรั่วซึมเกิดขึ้น ทำให้คุณอาจเสียน้ำเพิ่มขึ้นมากถึง 30% จากปกติ และถ้าหากคุณได้เริ่มทำตามวิธีประหยัดน้ำเหล่านี้แล้ว ค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ำก็อาจลดลงไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน 1. ตรวจสอบและอุดจุดรั่วไหลของน้ำในบ้านอย่างสม่ำเสมอ 2. ซักผ้าอย่างชาญฉลาด การซักผ้าน้อยชิ้นในครั้งเดียวทำให้เสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์มากกว่าการซักผ้าในปริมาณเยอะๆ ซึ่งการซัก 1 - 2 สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้ง ก็เป็นระยะเวลาที่พอเหมาะ 3. ปิดฝักบัวระหว่างอาบน้ำถูตัว 4. ล้างผักผลไม้ในภาชนะรองน้ำ 5. แปรงฟันและบ้วนปาก โดยใช้แก้วรองน้ำทุกครั้ง 6. ใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้สายยางต่อจากก๊อกน้ำ 7. ล้างถ้วยชามในอ่าง 8. ไม่เปิดน้ำทิ้ง เวลาล้างรถ 9. การนำน้ำที่ใช้แล้วไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชื่อไฟล์ : 1. เปิดหน้าต่างรับลม รับแสงธรรมชาติ การเปิดหน้าต่างจะช่วยประหยัดไฟได้ดี เพราะช่วยให้แสงและลมธรรมชาติหมุนเวียนเข้ามาในบ้านได้อย่างเต็มที่ จะทำให้บ้านสว่างและเย็นโดยไม่ต้องเปิดไฟหรือเครื่องปรับอากาศ 2. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน การเสียบปลั๊กทิ้งไว้ แม้ไม่ได้มีการเชื่อมต่อ ยังทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ ดังนั้นเพื่อการประหยัดไฟ เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วควรปิดและถอดปลั๊กหลังจากเลิกใช้งานทุกครั้ง 3. เลือกใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟธรรมดา หลอกไฟ LED ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไฟแบบธรรมดา แต่กินไฟน้อยกว่า และมีอายุการใช้งานที่มากกว่า ที่สำคัญคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่เสี่ยงอันตรายจากรังสี UV หรือสารตะกั่วเหมือนหลอดไฟธรรมดาทั่วไป 4. ไม่เสียบปลั๊กชาร์จโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทิ้งไว้ เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว โดยปกติแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือจะชาร์จเต็มภายในไม่กี่ชั่วโมง การเสียบชาร์จทิ้งไว้แม้แบตเตอรี่เต็มแล้วจะทำให้กินไฟ และเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ เราจึงควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า 5. เปิดแอร์ในอุณหภูมิที่เหมาะสม 26 องศาเซลเซียส ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาเซลเซียส เย็นสบายกำลังดี แถมช่วยประหยัดค่าไฟได้มากกว่าการตั้งอุณหภูมิที่ต่ำลง นอกจากนี้การปิดเครื่องปรับอากาศเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ก่อนออกจากห้อง สามารถช่วยประหยัดไฟฟ้าได้เช่นกัน 6. เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายต่อปี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. เปิดหน้าต่างรับลม รับแสงธรรมชาติ การเปิดหน้าต่างจะช่วยประหยัดไฟได้ดี เพราะช่วยให้แสงและลมธรรมชาติหมุนเวียนเข้ามาในบ้านได้อย่างเต็มที่ จะทำให้บ้านสว่างและเย็นโดยไม่ต้องเปิดไฟหรือเครื่องปรับอากาศ 2. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน การเสียบปลั๊กทิ้งไว้ แม้ไม่ได้มีการเชื่อมต่อ ยังทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ ดังนั้นเพื่อการประหยัดไฟ เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วควรปิดและถอดปลั๊กหลังจากเลิกใช้งานทุกครั้ง 3. เลือกใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟธรรมดา หลอกไฟ LED ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไฟแบบธรรมดา แต่กินไฟน้อยกว่า และมีอายุการใช้งานที่มากกว่า ที่สำคัญคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่เสี่ยงอันตรายจากรังสี UV หรือสารตะกั่วเหมือนหลอดไฟธรรมดาทั่วไป 4. ไม่เสียบปลั๊กชาร์จโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทิ้งไว้ เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว โดยปกติแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือจะชาร์จเต็มภายในไม่กี่ชั่วโมง การเสียบชาร์จทิ้งไว้แม้แบตเตอรี่เต็มแล้วจะทำให้กินไฟ และเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ เราจึงควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า 5. เปิดแอร์ในอุณหภูมิที่เหมาะสม 26 องศาเซลเซียส ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาเซลเซียส เย็นสบายกำลังดี แถมช่วยประหยัดค่าไฟได้มากกว่าการตั้งอุณหภูมิที่ต่ำลง นอกจากนี้การปิดเครื่องปรับอากาศเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ก่อนออกจากห้อง สามารถช่วยประหยัดไฟฟ้าได้เช่นกัน 6. เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายต่อปี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ../add_file/1. เปิดหน้าต่างรับลม รับแสงธรรมชาติ การเปิดหน้าต่างจะช่วยประหยัดไฟได้ดี เพราะช่วยให้แสงและลมธรรมชาติหมุนเวียนเข้ามาในบ้านได้อย่างเต็มที่ จะทำให้บ้านสว่างและเย็นโดยไม่ต้องเปิดไฟหรือเครื่องปรับอากาศ 2. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน การเสียบปลั๊กทิ้งไว้ แม้ไม่ได้มีการเชื่อมต่อ ยังทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ ดังนั้นเพื่อการประหยัดไฟ เมื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วควรปิดและถอดปลั๊กหลังจากเลิกใช้งานทุกครั้ง 3. เลือกใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟธรรมดา หลอกไฟ LED ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไฟแบบธรรมดา แต่กินไฟน้อยกว่า และมีอายุการใช้งานที่มากกว่า ที่สำคัญคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่เสี่ยงอันตรายจากรังสี UV หรือสารตะกั่วเหมือนหลอดไฟธรรมดาทั่วไป 4. ไม่เสียบปลั๊กชาร์จโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทิ้งไว้ เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว โดยปกติแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือจะชาร์จเต็มภายในไม่กี่ชั่วโมง การเสียบชาร์จทิ้งไว้แม้แบตเตอรี่เต็มแล้วจะทำให้กินไฟ และเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ เราจึงควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า 5. เปิดแอร์ในอุณหภูมิที่เหมาะสม 26 องศาเซลเซียส ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาเซลเซียส เย็นสบายกำลังดี แถมช่วยประหยัดค่าไฟได้มากกว่าการตั้งอุณหภูมิที่ต่ำลง นอกจากนี้การปิดเครื่องปรับอากาศเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ก่อนออกจากห้อง สามารถช่วยประหยัดไฟฟ้าได้เช่นกัน 6. เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายต่อปี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมีการนำถุงพลาสติกและกล่องโฟมมาใช้กันโดยทั่วไป ทั้งในระดับชุมชนจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาอุดตันท่อระบายน้ำ เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง นอกจากนี้ กระบวนการผลิตจนถึงการกำจัดถุงพลาสติกและกล่องโฟมหลังการใช้งานก่อให้เกิดมลภาวะ ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย การแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟมด้วยวิธีง่าย ๆ ที่เราทุกคนสามารถทำได้ ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของน้อยชิ้น 2. เลือกใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ซ้ำได้ เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต เป็นต้น 3. พกของใช้ส่วนตัวที่ต้องใช้ประจำ เช่น ขวดน้ำหรือแก้วน้ำ เพื่อลดการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก 4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยหรือกระดาษ 5. คัดแยกขยะโดยหลังจากการใช้งานพลาสติกและกล่องโฟมแล้วให้ทําความสะอาด แยกทิ้งโดยไม่ทิ้งปะปนกับขยะประเภทอื่น 6. ซื้อของครั้งละมาก ๆ เพื่อลดการรับถุงพลาสติกจากการซื้อของบ่อย ๆ 7. นำถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ เพียงเราทุกคนร่วมทำตาม 7 แนวทางในการลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมที่กล่าวมาข้างต้น เท่านี้เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของพลังสำคัญในการช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมีการนำถุงพลาสติกและกล่องโฟมมาใช้กันโดยทั่วไป ทั้งในระดับชุมชนจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาอุดตันท่อระบายน้ำ เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง นอกจากนี้ กระบวนการผลิตจนถึงการกำจัดถุงพลาสติกและกล่องโฟมหลังการใช้งานก่อให้เกิดมลภาวะ ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย การแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟมด้วยวิธีง่าย ๆ ที่เราทุกคนสามารถทำได้ ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของน้อยชิ้น 2. เลือกใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ซ้ำได้ เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต เป็นต้น 3. พกของใช้ส่วนตัวที่ต้องใช้ประจำ เช่น ขวดน้ำหรือแก้วน้ำ เพื่อลดการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก 4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยหรือกระดาษ 5. คัดแยกขยะโดยหลังจากการใช้งานพลาสติกและกล่องโฟมแล้วให้ทําความสะอาด แยกทิ้งโดยไม่ทิ้งปะปนกับขยะประเภทอื่น 6. ซื้อของครั้งละมาก ๆ เพื่อลดการรับถุงพลาสติกจากการซื้อของบ่อย ๆ 7. นำถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ เพียงเราทุกคนร่วมทำตาม 7 แนวทางในการลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมที่กล่าวมาข้างต้น เท่านี้เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของพลังสำคัญในการช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้ ../add_file/ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมีการนำถุงพลาสติกและกล่องโฟมมาใช้กันโดยทั่วไป ทั้งในระดับชุมชนจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาอุดตันท่อระบายน้ำ เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง นอกจากนี้ กระบวนการผลิตจนถึงการกำจัดถุงพลาสติกและกล่องโฟมหลังการใช้งานก่อให้เกิดมลภาวะ ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย การแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟมด้วยวิธีง่าย ๆ ที่เราทุกคนสามารถทำได้ ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของน้อยชิ้น 2. เลือกใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ซ้ำได้ เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต เป็นต้น 3. พกของใช้ส่วนตัวที่ต้องใช้ประจำ เช่น ขวดน้ำหรือแก้วน้ำ เพื่อลดการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก 4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยหรือกระดาษ 5. คัดแยกขยะโดยหลังจากการใช้งานพลาสติกและกล่องโฟมแล้วให้ทําความสะอาด แยกทิ้งโดยไม่ทิ้งปะปนกับขยะประเภทอื่น 6. ซื้อของครั้งละมาก ๆ เพื่อลดการรับถุงพลาสติกจากการซื้อของบ่อย ๆ 7. นำถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ เพียงเราทุกคนร่วมทำตาม 7 แนวทางในการลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมที่กล่าวมาข้างต้น เท่านี้เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของพลังสำคัญในการช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้
ชื่อไฟล์ : ขยะอันตรายที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง น้ำยาขัดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ เป็นสารกัดกร่อนและเป็นสารพิษ ถ้าจะทำความสะอาดห้องน้ำให้ใช้นํ้าสบู่หรือน้ำส้มสายชูผสมน้ำราดแล้วขัดด้วยแปรงอีกที นํ้ายาขัดกระจก เป็นสารกัดกร่อนและสารพิษ ให้ใช้นํ้าผสมนํ้าส้มสายชู แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ด ขัดถู หรือใช้ผ้าเนื้ออ่อนเช็ดถูก็ได้ ยาฆ่าแมงสาบและยาฆ่ามด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสารพิษ หากดูแลบ้านให้สะอาด ไม่มีกลิ่น หรือเศษอาหารเลอะเทอะ ก็จะลดมดและแมลงสาบลงได้ นํ้ายาขัดเครื่องเงินหรือเครื่องทองแดง ล้วนเป็นสารพิษ ให้ใช้โซดาไฟผสมกับเกลือในน้ำอุ่น แล้วนำเครื่องเงินหรือเครื่องทองแดงเหล่านั้นไปแช่ ก่อนจะขัดให้ขึ้นเงา สำหรับการทำความสะอาดเครื่องทองแดง ให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมเกลือแล้วหยดลงบนเครื่องทองแดง ก่อนจะขัดถู ทำความสะอาด ยาขัดรองเท้า เป็นสารไวไฟและเป็นสารพิษด้วย มีผู้แนะนำให้ใช้วาสลีนขัดถูแทนยาขัดรองเท้าก็จะทำให้รองเท้าเงางามได้เช่นกัน แบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอร์รี่ทำจากสารสังกะสีและคาร์บอนหรือโลหะอื่นและที่อันตรายมาก ดังนั้นตอนเก็บควรระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงให้อยู่ไกลไฟ รวมถึงควรเลือกใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้อีก หรือหากมีพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนก็ยิ่งดี ถ่านไฟฉายเก่า และหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ เป็นของใช้ที่มีส่วนประกอบของสารโลหะหนักทั้ง ตะกั่ว ปรอท ที่ถูกบรรจุอยู่ภายใน พร้อมที่จะกระจายเป็นมลพิษออกสู่ดิน น้ำ อากาศ ซึ่งผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งทิ้งขยะเหล่านี้ย่อมเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษอันตราย รวมทั้งคนเก็บขยะด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขยะอันตรายที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง น้ำยาขัดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ เป็นสารกัดกร่อนและเป็นสารพิษ ถ้าจะทำความสะอาดห้องน้ำให้ใช้นํ้าสบู่หรือน้ำส้มสายชูผสมน้ำราดแล้วขัดด้วยแปรงอีกที นํ้ายาขัดกระจก เป็นสารกัดกร่อนและสารพิษ ให้ใช้นํ้าผสมนํ้าส้มสายชู แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ด ขัดถู หรือใช้ผ้าเนื้ออ่อนเช็ดถูก็ได้ ยาฆ่าแมงสาบและยาฆ่ามด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสารพิษ หากดูแลบ้านให้สะอาด ไม่มีกลิ่น หรือเศษอาหารเลอะเทอะ ก็จะลดมดและแมลงสาบลงได้ นํ้ายาขัดเครื่องเงินหรือเครื่องทองแดง ล้วนเป็นสารพิษ ให้ใช้โซดาไฟผสมกับเกลือในน้ำอุ่น แล้วนำเครื่องเงินหรือเครื่องทองแดงเหล่านั้นไปแช่ ก่อนจะขัดให้ขึ้นเงา สำหรับการทำความสะอาดเครื่องทองแดง ให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมเกลือแล้วหยดลงบนเครื่องทองแดง ก่อนจะขัดถู ทำความสะอาด ยาขัดรองเท้า เป็นสารไวไฟและเป็นสารพิษด้วย มีผู้แนะนำให้ใช้วาสลีนขัดถูแทนยาขัดรองเท้าก็จะทำให้รองเท้าเงางามได้เช่นกัน แบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอร์รี่ทำจากสารสังกะสีและคาร์บอนหรือโลหะอื่นและที่อันตรายมาก ดังนั้นตอนเก็บควรระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงให้อยู่ไกลไฟ รวมถึงควรเลือกใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้อีก หรือหากมีพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนก็ยิ่งดี ถ่านไฟฉายเก่า และหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ เป็นของใช้ที่มีส่วนประกอบของสารโลหะหนักทั้ง ตะกั่ว ปรอท ที่ถูกบรรจุอยู่ภายใน พร้อมที่จะกระจายเป็นมลพิษออกสู่ดิน น้ำ อากาศ ซึ่งผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งทิ้งขยะเหล่านี้ย่อมเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษอันตราย รวมทั้งคนเก็บขยะด้วย ../add_file/ขยะอันตรายที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง น้ำยาขัดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ เป็นสารกัดกร่อนและเป็นสารพิษ ถ้าจะทำความสะอาดห้องน้ำให้ใช้นํ้าสบู่หรือน้ำส้มสายชูผสมน้ำราดแล้วขัดด้วยแปรงอีกที นํ้ายาขัดกระจก เป็นสารกัดกร่อนและสารพิษ ให้ใช้นํ้าผสมนํ้าส้มสายชู แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ด ขัดถู หรือใช้ผ้าเนื้ออ่อนเช็ดถูก็ได้ ยาฆ่าแมงสาบและยาฆ่ามด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสารพิษ หากดูแลบ้านให้สะอาด ไม่มีกลิ่น หรือเศษอาหารเลอะเทอะ ก็จะลดมดและแมลงสาบลงได้ นํ้ายาขัดเครื่องเงินหรือเครื่องทองแดง ล้วนเป็นสารพิษ ให้ใช้โซดาไฟผสมกับเกลือในน้ำอุ่น แล้วนำเครื่องเงินหรือเครื่องทองแดงเหล่านั้นไปแช่ ก่อนจะขัดให้ขึ้นเงา สำหรับการทำความสะอาดเครื่องทองแดง ให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมเกลือแล้วหยดลงบนเครื่องทองแดง ก่อนจะขัดถู ทำความสะอาด ยาขัดรองเท้า เป็นสารไวไฟและเป็นสารพิษด้วย มีผู้แนะนำให้ใช้วาสลีนขัดถูแทนยาขัดรองเท้าก็จะทำให้รองเท้าเงางามได้เช่นกัน แบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอร์รี่ทำจากสารสังกะสีและคาร์บอนหรือโลหะอื่นและที่อันตรายมาก ดังนั้นตอนเก็บควรระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงให้อยู่ไกลไฟ รวมถึงควรเลือกใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้อีก หรือหากมีพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนก็ยิ่งดี ถ่านไฟฉายเก่า และหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ เป็นของใช้ที่มีส่วนประกอบของสารโลหะหนักทั้ง ตะกั่ว ปรอท ที่ถูกบรรจุอยู่ภายใน พร้อมที่จะกระจายเป็นมลพิษออกสู่ดิน น้ำ อากาศ ซึ่งผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งทิ้งขยะเหล่านี้ย่อมเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษอันตราย รวมทั้งคนเก็บขยะด้วย
ชื่อไฟล์ : ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้พิการตำบลโนนสมบูรณ์ กองทุนหลักประกันคุณภาพตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้พิการตำบลโนนสมบูรณ์ กองทุนหลักประกันคุณภาพตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ../add_file/ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้พิการตำบลโนนสมบูรณ์ กองทุนหลักประกันคุณภาพตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เเละเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด สามารถมาฝากครรภ์เร็ว ภายใน 12 สัปดาห์ ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด และเมื่อเกิดอาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด สามารถเดินทางเข้ามารับการรักษาเร็วโดยที่ปากมดลูกเปิด ไม่เกิน 2 เซนติเมตร 4 1. อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า 3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ (พฤติกรรมของแม่) 4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เเละเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด สามารถมาฝากครรภ์เร็ว ภายใน 12 สัปดาห์ ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด และเมื่อเกิดอาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด สามารถเดินทางเข้ามารับการรักษาเร็วโดยที่ปากมดลูกเปิด ไม่เกิน 2 เซนติเมตร 4 1. อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า 3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ (พฤติกรรมของแม่) 4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด ../add_file/ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เเละเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด สามารถมาฝากครรภ์เร็ว ภายใน 12 สัปดาห์ ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด และเมื่อเกิดอาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด สามารถเดินทางเข้ามารับการรักษาเร็วโดยที่ปากมดลูกเปิด ไม่เกิน 2 เซนติเมตร 4 1. อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า 3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ (พฤติกรรมของแม่) 4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด
ชื่อไฟล์ : ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เเละเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เเละเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด ../add_file/ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เเละเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด
ชื่อไฟล์ : ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เเละเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด สาเหตุการคลอดก่อนกำหนด กลุ่มเสี่ยง เเละการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เเละเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด สาเหตุการคลอดก่อนกำหนด กลุ่มเสี่ยง เเละการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ../add_file/ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เเละเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด สาเหตุการคลอดก่อนกำหนด กลุ่มเสี่ยง เเละการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
ชื่อไฟล์ : ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เเละเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เเละเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด ../add_file/ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เเละเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การฝากครรภ์สำคัญอย่างไร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การฝากครรภ์สำคัญอย่างไร ../add_file/การฝากครรภ์สำคัญอย่างไร
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายนายสุรบดี นามโสม เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นประจำปี 2566 หลักสูตรการจัดทำร่างขอบเขต (TOR) การจัดทำเอกสารประกวดราคา กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอการพิจารณาแต้มต่อ ตรวจสอบสถานะและวงเงินสัญญา SMEs การเร่งรัดงานสัญญา การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา กับหนังสือเวียนเดิมที่แจ้งใหม่ในปี 2566 (ว56, 159, 124, 125, และ ว189) ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายนายสุรบดี นามโสม เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นประจำปี 2566 หลักสูตรการจัดทำร่างขอบเขต (TOR) การจัดทำเอกสารประกวดราคา กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอการพิจารณาแต้มต่อ ตรวจสอบสถานะและวงเงินสัญญา SMEs การเร่งรัดงานสัญญา การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา กับหนังสือเวียนเดิมที่แจ้งใหม่ในปี 2566 (ว56, 159, 124, 125, และ ว189) ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ../add_file/วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายนายสุรบดี นามโสม เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นประจำปี 2566 หลักสูตรการจัดทำร่างขอบเขต (TOR) การจัดทำเอกสารประกวดราคา กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอการพิจารณาแต้มต่อ ตรวจสอบสถานะและวงเงินสัญญา SMEs การเร่งรัดงานสัญญา การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา กับหนังสือเวียนเดิมที่แจ้งใหม่ในปี 2566 (ว56, 159, 124, 125, และ ว189) ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ ประจำปี 2566 ขอให้ประชาชนผู้มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ มาชำระภาษีตามตารางกำหนดการออกพื้นที่จัดเก็บภาษี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ ประจำปี 2566 ขอให้ประชาชนผู้มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ มาชำระภาษีตามตารางกำหนดการออกพื้นที่จัดเก็บภาษี ../add_file/วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ ประจำปี 2566 ขอให้ประชาชนผู้มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ มาชำระภาษีตามตารางกำหนดการออกพื้นที่จัดเก็บภาษี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 7/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 7/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 7/2566 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานสถานการณ์โรคติดต่อเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฏาคม 2566 และเเนวทางป้องกัน การดูเเลตนเอง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานสถานการณ์โรคติดต่อเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฏาคม 2566 และเเนวทางป้องกัน การดูเเลตนเอง ../add_file/รายงานสถานการณ์โรคติดต่อเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฏาคม 2566 และเเนวทางป้องกัน การดูเเลตนเอง
ชื่อไฟล์ : ขณะนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น อำเภอเดชอุดมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 186 ราย พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิน 28 วัน ใน 7 หมู่บ้าน ในการนี้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 3 เก็บ และ 5 ป. 2 ข. กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายทุกๆ 7 วัน และหากมีไข้สูง ซึม ให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษา ไม่ควรเกิน 2 วัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขณะนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น อำเภอเดชอุดมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 186 ราย พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิน 28 วัน ใน 7 หมู่บ้าน ในการนี้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 3 เก็บ และ 5 ป. 2 ข. กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายทุกๆ 7 วัน และหากมีไข้สูง ซึม ให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษา ไม่ควรเกิน 2 วัน ../add_file/ขณะนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น อำเภอเดชอุดมพบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 186 ราย พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิน 28 วัน ใน 7 หมู่บ้าน ในการนี้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 3 เก็บ และ 5 ป. 2 ข. กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายทุกๆ 7 วัน และหากมีไข้สูง ซึม ให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษา ไม่ควรเกิน 2 วัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) ../add_file/ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยขณะนี้ กองระบาดวิทยากรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 12 สิงหาคม 2566 พบผู้ป่วยจำนวน 97,052 รายในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ตราด อุบลราชธานี นราธวาส ยโสธร จันทบุรี ระนอง แพร่ และจังหวัดพะเยา ตามลำดับ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.โนนสมบูรณ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ทราบว่า โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเหมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ ได้รับน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อยุตา จมูกและปากสัมผัสสิ่งปนเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยขณะนี้ กองระบาดวิทยากรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 12 สิงหาคม 2566 พบผู้ป่วยจำนวน 97,052 รายในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ตราด อุบลราชธานี นราธวาส ยโสธร จันทบุรี ระนอง แพร่ และจังหวัดพะเยา ตามลำดับ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.โนนสมบูรณ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ทราบว่า โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเหมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ ได้รับน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อยุตา จมูกและปากสัมผัสสิ่งปนเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำ ../add_file/ด้วยขณะนี้ กองระบาดวิทยากรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 12 สิงหาคม 2566 พบผู้ป่วยจำนวน 97,052 รายในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ตราด อุบลราชธานี นราธวาส ยโสธร จันทบุรี ระนอง แพร่ และจังหวัดพะเยา ตามลำดับ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.โนนสมบูรณ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ทราบว่า โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเหมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ ได้รับน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อยุตา จมูกและปากสัมผัสสิ่งปนเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำ
ชื่อไฟล์ : เนื่องจากสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 10 กรกฎาคม 2566 พบผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษร่วมกันทั้งหมด 27 เหตุการณ์ พบผู้ป่วย จำนวน 102 ราย และเสียชีวิต จำนวน 13 ราย ในการนี้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.โนนสมบูรณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ได้ทราบเพื่อป้องกันการรับประทานเห็ดพิษ และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องจากสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 10 กรกฎาคม 2566 พบผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษร่วมกันทั้งหมด 27 เหตุการณ์ พบผู้ป่วย จำนวน 102 ราย และเสียชีวิต จำนวน 13 ราย ในการนี้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.โนนสมบูรณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ได้ทราบเพื่อป้องกันการรับประทานเห็ดพิษ และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ../add_file/เนื่องจากสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 10 กรกฎาคม 2566 พบผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษร่วมกันทั้งหมด 27 เหตุการณ์ พบผู้ป่วย จำนวน 102 ราย และเสียชีวิต จำนวน 13 ราย ในการนี้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.โนนสมบูรณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ได้ทราบเพื่อป้องกันการรับประทานเห็ดพิษ และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ชื่อไฟล์ : คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษ ../add_file/คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษ
ชื่อไฟล์ : คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษ ../add_file/คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ทุกอย่างมีเดดไลน์... SDGs เองก็เช่นกัน Sustainable Development Goals (SDGs) หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN คือ แนวทางการพัฒนาที่ประเทศสมาชิก UN 193 ประเทศยอมรับและนํามาปรับใช้ในบริบทของ ประเทศตนเองตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะ ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ในขณะเดียวกันก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยประเทศสมาชิกตกลงกันว่าจะบรรลุ SDGs ให้ได้ภายในปี 2030 รวมระยะเวลาดําเนินงาน 15 ปี ขณะนี้ แม้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว เหลือเวลาอีก 7 ปี แต่รายงานล่าสุดจากเลขาธิการ สหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีเป้าหมายเพียง 12% ที่จะบรรลุได้ทันปี 2030... ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ประเทศสมาชิก UN ทุกประเทศจึงจะมารวมตัวกันที่ การประชุม #SDGSummit ณ สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และร่วมกำหนดทิศทางการทำงานในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา แล้วมาร่วมติดตามผลของการประชุม SDG ummit ไปกับเรา! อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs #GlobalGoals #17SDGรแค่นี้เราทำได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทุกอย่างมีเดดไลน์... SDGs เองก็เช่นกัน Sustainable Development Goals (SDGs) หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN คือ แนวทางการพัฒนาที่ประเทศสมาชิก UN 193 ประเทศยอมรับและนํามาปรับใช้ในบริบทของ ประเทศตนเองตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะ ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ในขณะเดียวกันก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยประเทศสมาชิกตกลงกันว่าจะบรรลุ SDGs ให้ได้ภายในปี 2030 รวมระยะเวลาดําเนินงาน 15 ปี ขณะนี้ แม้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว เหลือเวลาอีก 7 ปี แต่รายงานล่าสุดจากเลขาธิการ สหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีเป้าหมายเพียง 12% ที่จะบรรลุได้ทันปี 2030... ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ประเทศสมาชิก UN ทุกประเทศจึงจะมารวมตัวกันที่ การประชุม #SDGSummit ณ สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และร่วมกำหนดทิศทางการทำงานในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา แล้วมาร่วมติดตามผลของการประชุม SDG ummit ไปกับเรา! อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs #GlobalGoals #17SDGรแค่นี้เราทำได้ ../add_file/ทุกอย่างมีเดดไลน์... SDGs เองก็เช่นกัน Sustainable Development Goals (SDGs) หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN คือ แนวทางการพัฒนาที่ประเทศสมาชิก UN 193 ประเทศยอมรับและนํามาปรับใช้ในบริบทของ ประเทศตนเองตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะ ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ในขณะเดียวกันก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยประเทศสมาชิกตกลงกันว่าจะบรรลุ SDGs ให้ได้ภายในปี 2030 รวมระยะเวลาดําเนินงาน 15 ปี ขณะนี้ แม้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว เหลือเวลาอีก 7 ปี แต่รายงานล่าสุดจากเลขาธิการ สหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีเป้าหมายเพียง 12% ที่จะบรรลุได้ทันปี 2030... ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ประเทศสมาชิก UN ทุกประเทศจึงจะมารวมตัวกันที่ การประชุม #SDGSummit ณ สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และร่วมกำหนดทิศทางการทำงานในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา แล้วมาร่วมติดตามผลของการประชุม SDG ummit ไปกับเรา! อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs #GlobalGoals #17SDGรแค่นี้เราทำได้
ชื่อไฟล์ : #SDGSummit : โลกได้เข้าสู่ "ภาวะโลกเดือด" หลังเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์... และหนึ่งในตัวการหลัก ที่พาโลกมาถึงจุดนี้คือพลาสติก ทั้งวงจรชีวิตของพลาสติก ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ถูกใช้งาน ถูกนำมาใช้ซ้ำ จนกองเป็นภูเขาขยะ ล้วนสร้างก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ... โดยในปัจจุบัน มีการผลิตพลาสติกออกมากว่า 400 ล้านตันต่อปี แถมในจำนวนนี้ ขยะพลาสติกปริมาณเท่ารถบรรทุก 2,000 คัน ยังไหลลงมหาสมุทรทั่วโลก ทุก ๆวัน ซึ่งพลาสติกเหล่านี้ย่อยสลายไม่ได้ แต่แตกเป็น "ไมโครพลาสติก" ชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วกระจายสู่อาหารทะเลที่เราบริโภค น้ำในขวดพลาสติกที่เราดื่ม หรือแม้แต่อากาศที่เราหายใจ "แก้ปัญหาโลกร้อน" คือ 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ UN #SDG13 UN โดยคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะพลาสติก รวมถึงขับเคลื่อน SDGs ได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีเหล่านี้ #ActNow - ใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายซื้อของ และปฏิเสธการรับถุงพลาสติก -พกกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อลดการสร้างขยะพลาสติกจากการซื้อน้ำระหว่างวัน -ลด-เลิกใช้หลอดพลาสติก -เลือกใช้สบู่ก้อน แทนสบู่เหลวที่ใส่ขวดปั๊มพลาสติก SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015 และจะจบลงในปี 2030 โดยแม้ในปีนี้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว แต่รายงานล่าสุดจาก เลขาธิการสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีเป้าหมายเพียง 12% ที่จะบรรลุได้ทันปี 2030... ในเดือนกันยายนนี้ ประเทศสมาชิก UN ทั้ง 193 ประเทศจึงจะมารวมตัวกันที่การประชุม #SDGSummit ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และร่วมกำหนดทิศทางการทำงานในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา แล้วมาร่วมติดตามผลของการประชุม SDG Summit ไปกับเรา! อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs #GlobalGoals #17SDGแค่นี้เราทำได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #SDGSummit : โลกได้เข้าสู่ "ภาวะโลกเดือด" หลังเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์... และหนึ่งในตัวการหลัก ที่พาโลกมาถึงจุดนี้คือพลาสติก ทั้งวงจรชีวิตของพลาสติก ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ถูกใช้งาน ถูกนำมาใช้ซ้ำ จนกองเป็นภูเขาขยะ ล้วนสร้างก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ... โดยในปัจจุบัน มีการผลิตพลาสติกออกมากว่า 400 ล้านตันต่อปี แถมในจำนวนนี้ ขยะพลาสติกปริมาณเท่ารถบรรทุก 2,000 คัน ยังไหลลงมหาสมุทรทั่วโลก ทุก ๆวัน ซึ่งพลาสติกเหล่านี้ย่อยสลายไม่ได้ แต่แตกเป็น "ไมโครพลาสติก" ชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วกระจายสู่อาหารทะเลที่เราบริโภค น้ำในขวดพลาสติกที่เราดื่ม หรือแม้แต่อากาศที่เราหายใจ "แก้ปัญหาโลกร้อน" คือ 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ UN #SDG13 UN โดยคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะพลาสติก รวมถึงขับเคลื่อน SDGs ได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีเหล่านี้ #ActNow - ใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายซื้อของ และปฏิเสธการรับถุงพลาสติก -พกกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อลดการสร้างขยะพลาสติกจากการซื้อน้ำระหว่างวัน -ลด-เลิกใช้หลอดพลาสติก -เลือกใช้สบู่ก้อน แทนสบู่เหลวที่ใส่ขวดปั๊มพลาสติก SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015 และจะจบลงในปี 2030 โดยแม้ในปีนี้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว แต่รายงานล่าสุดจาก เลขาธิการสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีเป้าหมายเพียง 12% ที่จะบรรลุได้ทันปี 2030... ในเดือนกันยายนนี้ ประเทศสมาชิก UN ทั้ง 193 ประเทศจึงจะมารวมตัวกันที่การประชุม #SDGSummit ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และร่วมกำหนดทิศทางการทำงานในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา แล้วมาร่วมติดตามผลของการประชุม SDG Summit ไปกับเรา! อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs #GlobalGoals #17SDGแค่นี้เราทำได้ ../add_file/#SDGSummit : โลกได้เข้าสู่ "ภาวะโลกเดือด" หลังเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์... และหนึ่งในตัวการหลัก ที่พาโลกมาถึงจุดนี้คือพลาสติก ทั้งวงจรชีวิตของพลาสติก ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ถูกใช้งาน ถูกนำมาใช้ซ้ำ จนกองเป็นภูเขาขยะ ล้วนสร้างก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ... โดยในปัจจุบัน มีการผลิตพลาสติกออกมากว่า 400 ล้านตันต่อปี แถมในจำนวนนี้ ขยะพลาสติกปริมาณเท่ารถบรรทุก 2,000 คัน ยังไหลลงมหาสมุทรทั่วโลก ทุก ๆวัน ซึ่งพลาสติกเหล่านี้ย่อยสลายไม่ได้ แต่แตกเป็น "ไมโครพลาสติก" ชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วกระจายสู่อาหารทะเลที่เราบริโภค น้ำในขวดพลาสติกที่เราดื่ม หรือแม้แต่อากาศที่เราหายใจ "แก้ปัญหาโลกร้อน" คือ 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ UN #SDG13 UN โดยคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะพลาสติก รวมถึงขับเคลื่อน SDGs ได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีเหล่านี้ #ActNow - ใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายซื้อของ และปฏิเสธการรับถุงพลาสติก -พกกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อลดการสร้างขยะพลาสติกจากการซื้อน้ำระหว่างวัน -ลด-เลิกใช้หลอดพลาสติก -เลือกใช้สบู่ก้อน แทนสบู่เหลวที่ใส่ขวดปั๊มพลาสติก SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015 และจะจบลงในปี 2030 โดยแม้ในปีนี้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว แต่รายงานล่าสุดจาก เลขาธิการสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีเป้าหมายเพียง 12% ที่จะบรรลุได้ทันปี 2030... ในเดือนกันยายนนี้ ประเทศสมาชิก UN ทั้ง 193 ประเทศจึงจะมารวมตัวกันที่การประชุม #SDGSummit ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และร่วมกำหนดทิศทางการทำงานในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา แล้วมาร่วมติดตามผลของการประชุม SDG Summit ไปกับเรา! อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs #GlobalGoals #17SDGแค่นี้เราทำได้
ชื่อไฟล์ : #SDGSummit : แม้จะมองไม่เห็น แต่สุขภาพจิตก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าสุขภาพกาย มีข้อมูลว่า คนในเมืองกว่า 80.6% ในปัจจุบันประสบปัญหาสุขภาพจิต โดยปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้ยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับโรคทางกาย ในบางกรณี โรคซึมเศร้า อาจนำไปสู่อาการหัวใจวายและโรคเบาหวาน และในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยโรคหัวใจ และเบาหวานก็มีความเสี่ยงที่จะมีภาวะซึมเศร้าด้วยเช่นกัน "สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี" คือ 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ UN #SDG3 UN โดยคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล-ส่งเสริมสุขภาพจิตของตัวเองและคนรอบตัวให้แข็งแรง รวมถึงขับเคลื่อน SDGs ได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีเหล่านี้ #ActNow -พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตอย่างเปิดเผย และรับฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจและใส่ -ชวนกันไปออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ -เข้ารับคำปรึกษา/แนะนำให้คนรอบข้างเข้ารับคำปรึกษาจากจิตแพทย์ และหยุดตีตราว่าการพบจิตแพทย์เป็นเรื่องผิดปกติหรือน่าอาย SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015 และจะจบลงในปี 2030 โดยแม้ในปีนี้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว แต่รายงานล่าสุดจากเลขาธิการสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีเป้าหมายเพียง 12% ที่จะบรรลุได้ทันปี 2030... ในเดือนกันยายนนี้ ประเทศสมาชิก UN ทั้ง 193 ประเทศจึงจะมารวมตัวกันที่การประชุม #SDGSummit ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และร่วมกำหนดทิศทางการทำงานในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา แล้วมาร่วมติดตามผลของการประชุม SDG Summit ไปกับเรา! อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อ ได้ที่ https://thailand.un.org/th/sdgs #GolbalGoals #17SDGsแค่นี้เราทำได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #SDGSummit : แม้จะมองไม่เห็น แต่สุขภาพจิตก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าสุขภาพกาย มีข้อมูลว่า คนในเมืองกว่า 80.6% ในปัจจุบันประสบปัญหาสุขภาพจิต โดยปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้ยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับโรคทางกาย ในบางกรณี โรคซึมเศร้า อาจนำไปสู่อาการหัวใจวายและโรคเบาหวาน และในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยโรคหัวใจ และเบาหวานก็มีความเสี่ยงที่จะมีภาวะซึมเศร้าด้วยเช่นกัน "สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี" คือ 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ UN #SDG3 UN โดยคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล-ส่งเสริมสุขภาพจิตของตัวเองและคนรอบตัวให้แข็งแรง รวมถึงขับเคลื่อน SDGs ได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีเหล่านี้ #ActNow -พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตอย่างเปิดเผย และรับฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจและใส่ -ชวนกันไปออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ -เข้ารับคำปรึกษา/แนะนำให้คนรอบข้างเข้ารับคำปรึกษาจากจิตแพทย์ และหยุดตีตราว่าการพบจิตแพทย์เป็นเรื่องผิดปกติหรือน่าอาย SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015 และจะจบลงในปี 2030 โดยแม้ในปีนี้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว แต่รายงานล่าสุดจากเลขาธิการสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีเป้าหมายเพียง 12% ที่จะบรรลุได้ทันปี 2030... ในเดือนกันยายนนี้ ประเทศสมาชิก UN ทั้ง 193 ประเทศจึงจะมารวมตัวกันที่การประชุม #SDGSummit ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และร่วมกำหนดทิศทางการทำงานในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา แล้วมาร่วมติดตามผลของการประชุม SDG Summit ไปกับเรา! อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อ ได้ที่ https://thailand.un.org/th/sdgs #GolbalGoals #17SDGsแค่นี้เราทำได้ ../add_file/#SDGSummit : แม้จะมองไม่เห็น แต่สุขภาพจิตก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าสุขภาพกาย มีข้อมูลว่า คนในเมืองกว่า 80.6% ในปัจจุบันประสบปัญหาสุขภาพจิต โดยปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้ยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับโรคทางกาย ในบางกรณี โรคซึมเศร้า อาจนำไปสู่อาการหัวใจวายและโรคเบาหวาน และในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยโรคหัวใจ และเบาหวานก็มีความเสี่ยงที่จะมีภาวะซึมเศร้าด้วยเช่นกัน "สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี" คือ 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ UN #SDG3 UN โดยคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล-ส่งเสริมสุขภาพจิตของตัวเองและคนรอบตัวให้แข็งแรง รวมถึงขับเคลื่อน SDGs ได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีเหล่านี้ #ActNow -พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตอย่างเปิดเผย และรับฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจและใส่ -ชวนกันไปออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ -เข้ารับคำปรึกษา/แนะนำให้คนรอบข้างเข้ารับคำปรึกษาจากจิตแพทย์ และหยุดตีตราว่าการพบจิตแพทย์เป็นเรื่องผิดปกติหรือน่าอาย SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015 และจะจบลงในปี 2030 โดยแม้ในปีนี้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว แต่รายงานล่าสุดจากเลขาธิการสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีเป้าหมายเพียง 12% ที่จะบรรลุได้ทันปี 2030... ในเดือนกันยายนนี้ ประเทศสมาชิก UN ทั้ง 193 ประเทศจึงจะมารวมตัวกันที่การประชุม #SDGSummit ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และร่วมกำหนดทิศทางการทำงานในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา แล้วมาร่วมติดตามผลของการประชุม SDG Summit ไปกับเรา! อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อ ได้ที่ https://thailand.un.org/th/sdgs #GolbalGoals #17SDGsแค่นี้เราทำได้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 1/2567 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 1/2567 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 1/2567 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1.แบบคำขอลงทะเบียน ดร.01 2. แบบรับรองสถานะครัวเรือน ดร.02 3. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ลงทะเบียน/ผู้ยื่นเปลี่ยนแปลงสิทธิ 5. สำเนาบัตรประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้รับรองคนที่ 1 6. สำเนาบัตรประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้รับรองคนที่ 2 7. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของสมาชิกในครัวเรือนที่รับรายได้เป็นเงินเดือน (ถ้ามี) งานเด็กแรกเกิด พมจ.อุบลราชธานี ติดต่อไลน์ ไอดี @739cewbp file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1.แบบคำขอลงทะเบียน ดร.01 2. แบบรับรองสถานะครัวเรือน ดร.02 3. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ลงทะเบียน/ผู้ยื่นเปลี่ยนแปลงสิทธิ 5. สำเนาบัตรประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้รับรองคนที่ 1 6. สำเนาบัตรประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้รับรองคนที่ 2 7. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของสมาชิกในครัวเรือนที่รับรายได้เป็นเงินเดือน (ถ้ามี) งานเด็กแรกเกิด พมจ.อุบลราชธานี ติดต่อไลน์ ไอดี @739cewbp ../add_file/ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1.แบบคำขอลงทะเบียน ดร.01 2. แบบรับรองสถานะครัวเรือน ดร.02 3. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ลงทะเบียน/ผู้ยื่นเปลี่ยนแปลงสิทธิ 5. สำเนาบัตรประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้รับรองคนที่ 1 6. สำเนาบัตรประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้รับรองคนที่ 2 7. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของสมาชิกในครัวเรือนที่รับรายได้เป็นเงินเดือน (ถ้ามี) งานเด็กแรกเกิด พมจ.อุบลราชธานี ติดต่อไลน์ ไอดี @739cewbp
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ฯ ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ฯ ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ฯ ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : GjF5dzCWed73319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : OxZKpPvWed73354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Qs1LAKTWed73423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ZOFgBsMWed73458.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 2/2567 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 2/2567 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ** ../add_file/แจ้งประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ ครั้งที่ 2/2567 ของกองทุนธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกธนาคารขยะในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำขยะมาขาย ณ จุดรับซื้อขยะศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่กำหนดตามแผนการรับซื้อขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรม 3 ข คือ 1. ขยะสวยช่วยพัฒนารายได้ 2. ขยะออมทรัพย์ 3. ขยะกองทุนฌาปนกิจ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้านภายในครอบครัว **มาร่วมสมัครและเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์กันทุกครัวเรือนนะคะ**