messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญหนัก ทำนุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 084-4715701
นายบุญหนัก ทำนุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 084-4715701
แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567

สถิติ sitemap
วันนี้ 9
เดือนนี้2,383
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)60,847
ทั้งหมด 154,427

info ITA 2566
IIT 2566


image กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Big Cleaning Day 8 พฤษภาคม 2567
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
สร้างสรรค์ประเทศไทย_พร้อมใจไปเลือกตั้ง
ขอแสดงความยินดี กับ สิบตรี กิตติชัย คำแสนราช นักกีฬาตะกร้อชินลงทีมชาติไทย
การจัดนิทรรศการการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 5/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

folder ข่าวประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
find_in_page ประกาศการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
ประกาศผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าแถว วันที่ 13 พฤษภาคม 2567[13 พฤษภาคม 2567]
มอบเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[9 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Big Cleaning Day 8 พฤษภาคม 2567[8 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Big Cleaning Day 1 พฤษภาคม 2567[1 พฤษภาคม 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ปลัด อบต.
พันจ่าเอก ตรีพงศ์ เสาร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 085-6899554
พันจ่าเอก ตรีพงศ์ เสาร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
โทรศัพท์ : 085-6899554
อบต.โนนสมบูรณ์

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์