องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์
รายละเอียด : วันที่ 4-16 มกราคม 2566 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดยนายบัวกรรณ์ วรรณริโก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อม เลขานุการนายก ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ประกอบด้วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 2, 5, 7, 8 เพื่อถามไถ่สารทุกข์ สุขดิบ ให้กำลังใจในการดำรงชีวิต และหาทางให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ต่อไป
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์