messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แนวปฏิบัติDon&Don poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
โครงการท้องถิ่นสีขาวเพื่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 20
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 59
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 49
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 60
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์