หน้าหลัก อำเภอเดชอุดม
            ข่าวเด่นสัปดาห์นี้

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการจัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทงขึ้น โดยได้มีการประกวดกระทงสวยงาม ประกวดนางนพมาศ ประกวดร้องเพลง ณ บ้านนาอุดม หมู่ 1 และบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เปิด[221]เมื่อ 4พ.ย.57 อ่านต่อ..
           นายก อบต.โนนสมบูรณ์
 
           เมนูหลัก
 สภาพทั่วไป
 การเมือง การปกครอง
 โครงสร้างพื้นฐาน
 เศรษฐกิจ
 การศึกษา
 สาธารณสุข
 การรักษาความสงบเรียบร้อย
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 รายได้
 ศักยภาพ
           หน่วยงานภายใน
 คณะผู้บริหาร
 สภา อบต.
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
           สำนักปลัด
 แผนงานและงบประมาณ
 งานการเจ้าหน้าที่
 งานนิติการ
 สวัสดิการสังคม
 งานป้องกันฯ
 งานส่งเสริมการเกษตร
 งานสาธารณสุข
           กองคลัง
 งานการเงินและบัญชี
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 งานทะเบียนพานิชย์
           กองช่าง
 งานก่อสร้าง
 งานผังเมือง
 งานสาธาณูปโภค
 งานออกแบบและควบคุมฯ
           ส่วนการศึกษา
 งานบริหารงานการศึกษา
 งานศาสนาและวัฒนาธรรม
 งานกีฬาและนันทนาการ
           ควบคุมภายใน
           ข้อบังคับ อบต.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 กระทรวงมหาดไทย
 กรมส่งเสริมฯส่วนท้องถิ่น
 หนังสือราชการ สถ.
 จังหวัดอุบลราชธานี
 Mail@moi.go.th
เกี่ยวกับเรา
 แนะนำร้องเรียน
 กระดานสนทนา
 คู่มือการส่งข่าวขึ้นเว็บไซต์
กล่องความรู้
           สำหรับสมาชิก
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 10 คน
สมัครสมาชิกใหม่คลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 1,902 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 1,660 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 11,899 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 51,083 ครั้ง
เริ่ม 1 กรกฏาคม 2555
tony true login 1
สุวิภาดา มิพล login 2
นิรัชดาภ เอกทัน login 0
  “พื้นที่ลุ่มดอนดินดี มีวารีหลายสาย จะก้าวไกลด้วยยางพารา ลือชาวัดหลวงปู่มั่น”
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
   ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เพื่อใช้ในการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนัยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 กำหนดไว้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา เปิด[506]เมื่อ 4พ.ย.57 อ่านต่อ..    เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 (การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เปิด[231]เมื่อ 31ต.ค.57 อ่านต่อ..
   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม เปิด[273]เมื่อ 31ต.ค.57 อ่านต่อ..    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในวันที่ 3 มกรกฎาค 2558 ณ ศาลาประชาคมทุกหมู่บ้าน เปิด[285]เมื่อ 16ต.ค.57 อ่านต่อ..
ประกาศจากทางราชการ ข่าวประกวดราคา Download-Upload ไฟล์เอกสาร
ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ 16 ก.ย. 2558 อ่าน(15)sirirat
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 16 ก.ย. 2558 อ่าน(13)sirirat
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 7 ส.ค. 2558 อ่าน(34)sirirat
สอบราคาซื้อตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 27 ก.ค. 2558 อ่าน(39)sirirat
ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 27 ก.ค. 2558 อ่าน(41)sirirat
ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 27 ก.ค. 2558 อ่าน(41)sirirat
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 3 ธ.ค. 2557 อ่าน(190)sirirat
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 21 พ.ย. 2557 อ่าน(168)sirirat
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น 5 พ.ย. 2557 อ่าน(177)sirirat
สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล 28 ต.ค. 2557 อ่าน(171)sirirat

ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ข่าวทันเหตุการณ์
           ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานในสังกัด
          แนะนำนายก สมาชิก เจ้าหน้าที่
          แนะนำอาชีพ สถานประกอบการ
          แหล่งเรียนรู้ชุมชน ข่าวท้องถิ่น
           บทความท้องถิ่น สาระน่ารู้
เผยแพร่ความรู้งานอาชีพ แนะนำอาชีพ
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
   
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ 045-259379-81, FAX. 045-259379-81 ต่อ 18   ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : sirirat-to@hotmail.com