หน้าหลัก อำเภอเดชอุดม
            ข่าวเด่นสัปดาห์นี้

  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 ระว่างวันที่ 25 -29 สิงหาคม 2557 ณ กองร้อย ตชด. ที่ 225
เปิด[18]เมื่อ 28ส.ค.57 อ่านต่อ..
           นายก อบต.โนนสมบูรณ์
 
           เมนูหลัก
 สภาพทั่วไป
 การเมือง การปกครอง
 โครงสร้างพื้นฐาน
 เศรษฐกิจ
 การศึกษา
 สาธารณสุข
 การรักษาความสงบเรียบร้อย
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 รายได้
 ศักยภาพ
           หน่วยงานภายใน
 คณะผู้บริหาร
 สภา อบต.
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
           สำนักปลัด
 แผนงานและงบประมาณ
 งานการเจ้าหน้าที่
 งานนิติการ
 สวัสดิการสังคม
 งานป้องกันฯ
 งานส่งเสริมการเกษตร
 งานสาธารณสุข
           กองคลัง
 งานการเงินและบัญชี
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 งานทะเบียนพานิชย์
           กองช่าง
 งานก่อสร้าง
 งานผังเมือง
 งานสาธาณูปโภค
 งานออกแบบและควบคุมฯ
           ส่วนการศึกษา
 งานบริหารงานการศึกษา
 งานศาสนาและวัฒนาธรรม
 งานกีฬาและนันทนาการ
           ควบคุมภายใน
           ข้อบังคับ อบต.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 กระทรวงมหาดไทย
 กรมส่งเสริมฯส่วนท้องถิ่น
 หนังสือราชการ สถ.
 จังหวัดอุบลราชธานี
 Mail@moi.go.th
เกี่ยวกับเรา
 แนะนำร้องเรียน
 กระดานสนทนา
 คู่มือการส่งข่าวขึ้นเว็บไซต์
กล่องความรู้
           สำหรับสมาชิก
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 8 คน
สมัครสมาชิกใหม่คลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 1,367 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 1,559 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 10,015 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 39,562 ครั้ง
เริ่ม 1 กรกฏาคม 2555
นิรัชดาภ เอกทัน login 0
ขนิษฐา เสนานนท์ login 0
รชฏ แสงทอง login 1
  “พื้นที่ลุ่มดอนดินดี มีวารีหลายสาย จะก้าวไกลด้วยยางพารา ลือชาวัดหลวงปู่มั่น”
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
   อบต.โนนสมบูรณ์ ได้จัดให้มีโครงการลานตลาดแลง ทุกวันอังคารเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและกระตุ้นเศรษฐกิจของพี่น้อง ประชาชนในเขตตำบลโนนสมบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง เปิด[38]เมื่อ 1ก.ค.57 อ่านต่อ..    อบต.โนนสมบูรณ์ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพคนพิการ ประจำปี 2557 ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ชั้น 2 เปิด[126]เมื่อ 1ก.ค.57 อ่านต่อ..
   จ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนกันยายน ในวันที่ 4 เดือน กันยายน 2557 เวลา 09.00 น ณ ศาลากลางบ้านทุกหมู่บ้าน หมู่ที่1-9 เปิด[102]เมื่อ 18มิ.ย.57 อ่านต่อ..
ประกาศจากทางราชการ ข่าวประกวดราคา Download-Upload ไฟล์เอกสาร
สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบร 22 ก.ค. 2557 อ่าน(30)sirirat
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมรั้ว อบต.โนนสมบ 30 มิ.ย. 2557 อ่าน(32)sirirat

ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ข่าวทันเหตุการณ์
           ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานในสังกัด
          แนะนำนายก สมาชิก เจ้าหน้าที่
          แนะนำอาชีพ สถานประกอบการ
          แหล่งเรียนรู้ชุมชน ข่าวท้องถิ่น
           บทความท้องถิ่น สาระน่ารู้
เผยแพร่ความรู้งานอาชีพ แนะนำอาชีพ
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 30มิ.ย.57 อ่าน(46) thongkham
   
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ 045-259379-81, FAX. 045-259379-81 ต่อ 18   ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : sirirat-to@hotmail.com