หน้าหลัก อำเภอเดชอุดม
            ข่าวเด่นสัปดาห์นี้

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จะดำเนินการจัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทงขึ้น โดยได้มีการประกวดกระทงสวยงาม ประกวดนางนพมาศ ณ บ้านนาอุดม หมู่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เปิด[504]เมื่อ 4พ.ย.57 อ่านต่อ..
           นายก อบต.โนนสมบูรณ์
 
           เมนูหลัก
 สภาพทั่วไป
 การเมือง การปกครอง
 โครงสร้างพื้นฐาน
 เศรษฐกิจ
 การศึกษา
 สาธารณสุข
 การรักษาความสงบเรียบร้อย
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 รายได้
 ศักยภาพ
           หน่วยงานภายใน
 คณะผู้บริหาร
 สภา อบต.
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
           สำนักปลัด
 แผนงานและงบประมาณ
 งานการเจ้าหน้าที่
 งานนิติการ
 สวัสดิการสังคม
 งานป้องกันฯ
 งานส่งเสริมการเกษตร
 งานสาธารณสุข
           กองคลัง
 งานการเงินและบัญชี
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 งานทะเบียนพานิชย์
           กองช่าง
 งานก่อสร้าง
 งานผังเมือง
 งานสาธาณูปโภค
 งานออกแบบและควบคุมฯ
           ส่วนการศึกษา
 งานบริหารงานการศึกษา
 งานศาสนาและวัฒนาธรรม
 งานกีฬาและนันทนาการ
           ควบคุมภายใน
           ข้อบังคับ อบต.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 กระทรวงมหาดไทย
 กรมส่งเสริมฯส่วนท้องถิ่น
 หนังสือราชการ สถ.
 จังหวัดอุบลราชธานี
 Mail@moi.go.th
เกี่ยวกับเรา
 แนะนำร้องเรียน
 กระดานสนทนา
 คู่มือการส่งข่าวขึ้นเว็บไซต์
กล่องความรู้
           สำหรับสมาชิก
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 10 คน
สมัครสมาชิกใหม่คลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 2,024 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 1,983 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 2,320 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 58,601 ครั้ง
เริ่ม 1 กรกฏาคม 2555
tony true login 6
สุวิภาดา มิพล login 2
นิรัชดาภ เอกทัน login 0
  “พื้นที่ลุ่มดอนดินดี มีวารีหลายสาย จะก้าวไกลด้วยยางพารา ลือชาวัดหลวงปู่มั่น”
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
   วันที่ 13 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เปิด[32]เมื่อ 2พ.ค.59 อ่านต่อ..    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม เปิด[145595]เมื่อ 31ต.ค.57 อ่านต่อ..
ประกาศจากทางราชการ ข่าวประกวดราคา Download-Upload ไฟล์เอกสาร
ผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 4 พ.ค. 2559 อ่าน(14)sirirat
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประ 3 พ.ค. 2559 อ่าน(15)sirirat
ผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 3 พ.ค. 2559 อ่าน(18)sirirat
ประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 3 พ.ค. 2559 อ่าน(13)sirirat
คำสั่ง 3 พ.ค. 2559 อ่าน(11)sirirat
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ 17 มี.ค. 2559 อ่าน(67)sirirat
การประชาสัมพันธ์จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 2 พ.ย. 2558 อ่าน(316)sirirat
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง 2 พ.ย. 2558 อ่าน(265)sirirat
ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ 16 ก.ย. 2558 อ่าน(216)sirirat
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 16 ก.ย. 2558 อ่าน(296)sirirat

ข่าวประชาสัมพันธ์
  วันผู้สูงอายุ 2พ.ค.59 อ่าน(13) sirirat
  ความหมายของ "การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM) 2พ.ย.58 อ่าน(117) sirirat
   
ข่าวทันเหตุการณ์
           ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานในสังกัด
          แนะนำนายก สมาชิก เจ้าหน้าที่
          แนะนำอาชีพ สถานประกอบการ
          แหล่งเรียนรู้ชุมชน ข่าวท้องถิ่น
           บทความท้องถิ่น สาระน่ารู้
เผยแพร่ความรู้งานอาชีพ แนะนำอาชีพ
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี การผลิตกากมันสำปะหลังสดหมักยีสต์ ประจำปีงบประมาณ 2559 2พ.ค.59 อ่าน(27) sirirat
   
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ 045-259379-81, FAX. 045-259379-81 ต่อ 18   ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : sirirat-to@hotmail.com